Kariérové poradenství opět žáky zaujalo

admin01 Aktuality, Nezařazené, Školní rok 2017-2018

Přihlásím se na zkrácené studium na Přímce a budu mít ještě výuční list. Já chci studovat na vysoké škole se zaměřením na ekonomiku nebo masovou komunikaci. Já na grafickou tvorbu. Mně by se líbila práce trenéra. My vyrazíme do Anglie na stáž nebo za prací, zdokonalíme se v jazyce.

„Přihlásím se na zkrácené studium na Přímce a budu mít ještě výuční list. Já chci studovat na vysoké škole se zaměřením na ekonomiku nebo masovou komunikaci. Já na grafickou tvorbu. Mně by se líbila práce trenéra. My vyrazíme do Anglie na stáž nebo za prací, zdokonalíme se v jazyce. Uvažuji o pomaturitním studiu němčiny na jazykovce zde ve Znojmě.  Najdu si práci ve svém oboru, chtěl bych se vypracovat na nějakou manažerskou pozici. Kouknu na webové stránky, zdrojů je hodně…“

Žáci 2. ročníku oboru Podnikání, obchod a služby mají o své budoucnosti jasno. V možnostech, které mají po ukončení studia, se orientují. Ukázali to v diskusní besedě, do které se v rámci modelového programu Vstup na trh práce zapojili ve středu 18. dubna 2018. Metodiku zpracovalo Centrum vzdělávání všem Brno. V SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. proběhla tato aktivita již podruhé. V březnu 2018 se do ní zapojili žáci 3. ročníku oboru Hotelnictví a turismus společně s lektorkami z Centra vzdělávání všem Brno Mgr. Pavlou Frňkovou a Bc. Martinou Milotovou.

Více již přiblíží hodnocení účastníků, žáků PS2.A, lektorování se tentokrát ujala kariérová poradkyně školy.

Co ses dnes dozvěděl?

Možnosti práce a studia, stáží. Internetové zdroje. Jaká jsem, co se hodí do životopisu. Jaké jsou moje možnosti po ukončení studia. Pracovní pozice, plat. Jsem namotivovaný k tomu víc se učit, chci se dostat na VŠ. Jak vypadá pracovní pohovor, jaké otázky čekat, jakých chyb se vyvarovat, jak se chovat. Uvědomila jsem si svoje přednosti, ale také mě to přimělo k zamyšlení, kde jsou moje rezervy.

Co se ti nejvíce líbilo?

Pracovní pohovor, jednak video, jednak ten, který předváděli Luboš a Rosťa – bylo to vtipné, byla legrace. Líbilo se mi, jak se všichni zapojili – jak jsme si říkali, co má kdo za plány, osvětlilo mi to možnosti, které máme. Celkově všechno, hlavně díky paní učitelce, která program uváděla. Bylo to zábavné a poučné. Líbilo se mi, že jsme si navzájem říkali vlastnosti – dozvěděl jsem se hodně o sobě i o svých spolužácích. Ocitl jsem se v pozici ředitele firmy a vedl jsem pohovor – nebát se cokoli říct je fajn.

Co chceš ještě dodat?

Pro třídu jako celek to bylo hodně užitečné, získali jsme větší rozhled. Bylo to lepší než učení. Dozvěděl jsem se, co jsem potřeboval. Bylo to fajn. Mohlo by to být častěji. Děkuji za tuto přednášku. V budoucnu se mi to všechno bude hodit.

Jakou známkou tuto besedu hodnotíš?

Jedničkou, dvojkou, dvojkou, jedničkou, jedničkou, jedničkou, jedničkou, dvojkou, dvojkou, dvojkou, jedničkou, dvojkou, dvojkou, dvojkou, kladně.

Přeji žákům, aby takové výborné hodnocení dostávali v budoucnu také oni. Nejenom v  pracovním životě, ale i v soukromém. Začít mohou již při zkoušce dospělosti – za dva roky.

Realizaci besedy také evaluovala Bc. Martina Milotová, kariérová poradkyně CVV Brno: „Velmi oceňuji vstup pedagožky před samotnou realizací programu, kdy představila sebe, program a jeho zaměření a celkový přínos pro žáky. Představila externí pracovnici CVV, která byla po celou dobu přítomná. Tím tak ošetřila bezpečnou a důvěrnou atmosféru po celou dobu. Projevila lektorskou zdatnost a navázala neformálním small talkem.

Mgr. Karpíšková k realizaci programu přistoupila s ohledem na specifika skupiny a vnesla do ní svou osobitost a kreativitu – improvizovaně zapojovala nové prvky, např. pouštění studentské hymny a přizpůsobovala si aktivity.

Během celého programu pedagožka motivuje žáky k otevřenému dialogu. Zvolenými otázkami rozvíjí jejich schopnost kritického myšlení a podporuje směr jejich úvah směrem dopředu, vzhledem k tématu budoucího profesního uplatnění. Její projev působí velmi uvolněně a nedirektivně. Celkově je z jejího přístupu cítit zaměření na přínos programu pro žáky.

Z metodologického hlediska byl program uchopen tak, aby se s výstupy mohlo dále skupinově či individuálně pracovat, což bylo velmi zásadní pro úspěšnou realizaci a pozitivní dojem u žáků, ve kterých se podařilo viditelně vzbudit motivaci pro dané téma.

Tento program je určen jednak pro žáky střední školy, jednak pro učitele a proběhl v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211). Projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.

Mgr. Ludmila Karpíšková