Výsledky voleb do školské rady – listopad 2017

admin01 Školská rada

Výsledky voleb do školské rady – zástupci rodičů a zletilých žáků

Volby zástupce rodičů a zletilých žáků do školské rady se konaly ve dnech 7. 11. 2017  a 9. 11. 2017. Volební akt proběhl přímou volbou kandidáta na třídnických schůzkách rodičů a třídnických hodinách zletilých žáků 13.11.2017.

VOLEBNÍ KOMISE: Mgr. Libor Hanzal, Mgr. Dana Andelová, Ing. Markéta Řeřuchová

Voleb se zúčastnilo 50  % oprávněných osob ( je splněna podmínka 50% účasti voličů ) a volby jsou platné. Po ukončení voleb volební komise sečetla počet hlasů pro navrženého kandidáta. Výsledky voleb charakterizuje následující:

VOLENÝ KANDIDÁT: Zdenka Komůrková
POČET HLASŮ: 367

DALŠÍ ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY:

Mgr. Dana Andelová – jmenována ředitelem školy  

Ing. Zdeňka Súkupová – zvolena za pedagogické pracovníky školy                                   

Volební akt proběhl v souladu § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním,    základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání ( školský zákon )