KaPoDaV

admin01 Nezařazené

Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraj

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo je v projektu KaPoDaV lokální leader pro region Znojemsko, v době trvání projektu vznikne síť spolupracujících škol, kterým bude poskytovat SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo metodickou podporu v rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků

Článek: Kariérové poradenství opět žáky zaujalo