GRAFICKÝ DESIGN A PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program 63-41-M/01
Základní údaje:
  • rámcový vzdělávací program – 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
  • délka a forma vzdělání – čtyři roky, denní forma vzdělávání
  • podmínky přijetí – přijímací zkouška
  • ukončení vzdělání – maturitní zkouška
  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou
Popis oboru:

Absolvent oboru se uplatní v oblasti designu a marketingu při tvorbě grafických produktů, multimediálních prezentací v reklamních a mediálních agenturách, grafických a DTP studiích, v PR odděleních firem či polygrafii, ve vydavatelstvích jako editoři, webdesigneři, výtvarní redaktoři, art grafici nebo v ekonomických profesích zaměřených na obchodní nebo podnikatelské aktivity v soukromých firmách, bankovních či pojišťovacích službách nebo ve státní správě jako administrativní pracovníci, účetní či personalisté.

Možnost dalšího vzdělávání:

Po ukončení středoškolského vzdělávání mohou zájemci pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 50,- Kč.
Žáci platí školné.

Nabídky všech oborů s učebním plánem najdete zde.

Image