Není vítězů ani poražených

Markéta Řeřuchová Školní rok 2023-2024, Sociální činnost

Každý se v životě setká se situací, kdy nikdo nevyhraje ani neprohraje. Ocitnout se v momentě, kdy každá pomoc je správná, se mohl a může každý z nás. Když pomáháme, vždy to děláme s nejlepším vědomím a svědomím.

18. 6. 2024 se od samého rána žáci tříd oboru Kosmetička 1. ročník a Sociální činnost 3. ročník potýkali v soutěžním klání v poskytování 1. pomoci. Tato aktivita byla tématem ročníkové práce žákyň oboru Sociální činnost, kterou zaštiťovala vedoucí oboru Mgr. Marcela Sabová.

Celkem bylo pro účastníky připraveno 8 simulovaných stanovišť:

  • Anatomické znalosti, důležitá telefonní čísla
  • První pomoc při dušení dítěte do jednoho roku
  • Rautekova poloha
  • Kardiopulmonální resuscitace
  • Zástava tepenného krvácení – horní končetina
  • Fixace zlomeniny dolní končetiny
  • Fixace zlomeniny horní končetiny, zlomenina klíční kosti
  • Infarkt myokardu

Na každé z těchto zastávek musela dvojice správně zareagovat a poskytnout první pomoc tak, jak se učili v teoretickém vyučování. Dohlížející přidělovali body a vždy poskytli „záchranářům“ zpětnou vazbu nejen formou přidělených bodů, ale také následným rozborem.

Nejvíce bodů získala děvčata z oboru Sociální činnost a to 1. místo Raindlová Isabella a Procházková Anna, za nimi se umístily Komárková Kateřina a Čajková Sára a pomyslnou třetí příčku obsadily Holíková Gabriela a Kršková Nikol.

I přesto, že se jednalo o soutěž, šlo spíše o zužitkování získaných kompetencí během studia. Jak říká staré přísloví Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Všem zúčastněným děkujeme a přejeme, aby se nemuseli nikdy ocitnout v reálné situaci, kdy budou mít záchranu lidského života ve svých rukou. A kdyby náhodou, tak ví, že nikdy nebudou na záchranu sami, jelikož pracovníci integrovaného záchranného systému jim budou vždy nápomocni na druhém konci telefonního sluchátka.

Mgr. Marcela Sabová a Mgr. Jana Kamarádová