Žáci oboru sociální činnost na exkurzi ve Výchovném ústavu v Moravském Krumlově

Markéta Řeřuchová Školní rok 2023-2024, Sociální činnost

V minulých dnech měla třída SČ 2. A vzácnou příležitost – navštívit Výchovný ústav v Moravském Krumlově, který je místem, kde se poskytuje podpora a pomoc dětem se závažnými poruchami chování, u nichž byla soudem nařízena ústavní či ochranná výchova. Tato instituce plní vůči dětem důležité úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Kromě toho se dětem poskytuje odborná speciálně-pedagogická i psychologická péče, která je klíčová pro jejich individuální rozvoj a podporu v obtížných životních situacích. Děti jsou zařazeny do koedukovaných skupin, chlapeckých, dívčích, nezletilých těhotných a matek s dětmi.

„Naše exkurze začala setkáním s panem ředitelem Košíčkem, který nám poskytl cenné informace o fungování tohoto zařízení. Jeho slova nám otevřela pohled do světa solidarity a podpoře a pomoci těm, kteří to potřebují. Následně jsme byli provedeni celou budovou, kde jsme měli možnost nahlédnout do různých prostor, včetně ubytování nezletilých těhotných dívek a matek s jejich dětmi“, dodal žáka oboru sociální činnost, Jan Kubík.

Během prohlídky této instituce žáci měli možnost lépe pochopit, co znamená ústavní a ochranná výchova a jaká specifika přináší práce s dětmi v těchto podmínkách. Mohou tak propojit získané informace z exkurze s informacemi získaných v předmětu pedagogika. Některým žákům byla tato exkurze natolik inspirativní, že projevili zájem v této oblasti do budoucna pracovat.