Studenti Grafického designu a podnikání se zapojili do online projektu Readycom

Markéta Řeřuchová Grafický design a podnikání, Školní rok 2023-2024

Studenti oboru Grafický design a podnikání měli 22.11.2023 možnost se online připojit k projektu Readycom, který jim nabídl zajímavý pohled do reality a budoucnosti jejich oboru. Díky digitálním technologiím se propojili se zkušenými řečníky a inspirativními podnikateli z oblasti marketingu, médií a managementu. Cílem tohoto setkání bylo nejen seznámit je s nejnovějšími trendy a výzvami, ale také motivovat je k podnikavosti a kreativitě.

Projekt Readycom nabídl studentům poutavou formu vzdělávání, kdy se mohli zapojit do interaktivních diskuzí, hlasování a kvízů. Studenti se také měli zamyslet nad otázkami, které se týkaly jejich oboru a jeho budoucnosti. Například:

  • Jaký je klíčový prvek podnikavosti a jak získat finanční podporu pro rozvoj podnikání?
  • Jaký je hlavní cíl influencer marketingu a co ovlivnilo jeho rozšíření?
  • Jak funguje digitální obchod a Metaverse, který využívá 3D realitu?
  • Co vše o nás vypovídají data z bankovních účtů a jak s nimi bankovní domy nakládají, analyzují a využívají pro produkty na míru?

Studenti měli také možnost naslouchat osobním příběhům a zkušenostem úspěšných podnikatelů a manažerů, kteří jim poradili, jak se prosadit na trhu práce, jak se vyrovnat s konkurencí a jak si udržet nadšení a vytrvalost. Řečníci také upozornili na důležitost tvrdé práce, která je nutná, pokud se člověk chce stát úspěšným. Zároveň varovali před negativním trendem work-life balance, který může vést k zanedbávání povinností a snižování kvality práce.

Projekt Readycom byl pro studenty Grafického designu a podnikání velmi obohacující a inspirativní. Otevřel jim dveře do reálného světa s mnoha příležitostmi, ale také s mnoha výzvami. Na studentech je, jak tyto příležitosti využijí a jak se postaví k těmto výzvám. Jisté je, že projekt Readycom jim dal cenné podněty a nasměroval je k úspěchu.