Podání přihlášky k náhradnímu nebo opravnému termínu MZ

Markéta Řeřuchová Aktuality, Školní rok 2022-2023

Podání přihlášky k náhradnímu nebo opravnému termínu MZ

13. – 26. 6. 2023 (13.00-.14.30 hod.)

Odevzdání seznamu literárních děl k MZ

23. 6. 2023

Poznámka:

podání přihlášky v kanceláři školy č. 301 u Mgr. Dany Andelové (537 020 501)

seznam literárních děl odevzdat pouze pro ústní zkoušku z ČJL, nejlépe společně s přihláškou; jinak si žák losuje ze souhrnného seznamu