Obor Grafický design a podnikání slaví další úspěch

Markéta Řeřuchová Aktuality, Školní rok 2022-2023

Jako každý rok i tento byla vyhlášena soutěž pro děti všech věkových kategorií s názvem Požární ochrana očima dětí.  Soutěž více než tři desetiletí pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do letošního ročníku se zapojilo na tisíc dětí. Zpracovávají se v ní literární a výtvarná díla s tématikou hasičů. Děti mohou zvolit i oblast digitálních technologií, ve které bylo pro letošní rok zadáno téma „Hasiči a komíny“.

I naše škola se této soutěže zúčastnila a dopadla na výbornou. V okresním kole žákyně oboru Grafický design a podnikání – Sára Václavíková, Eliška Jáchimová a Veronika Bartošková – obsadily se svými kresbami první tři místa. Tím však pro nás úspěch neskončil. V rámci akce Den bezpečnosti – Záchranáři dětem, která se konala v Brně, byly vyhlášeny i výsledky krajského kola soutěže. K radosti našich zúčastněných studentek Veronika Bartošková získala první místo a Eliška Jáchimová druhé.

Obor Grafický design a podnikání je na naší škole teprve rok, o to více nás těší nejen to, že jeho studenti/studentky slaví další ze svých úspěchů, ale především to, že mají chuť tvořit a probouzet v sobě kreativitu.

Bc. Romana Tučková Hahnová