Matematický klokan 2023

admin01 Aktuality, Školní rok 2022-2023

V pondělí dne 20. 3. 2023 se na Přímce uskutečnila vědomostní soutěž Matematický klokan. Do tohoto klání se přihlásilo 23 žáků z prvních a druhých ročníků SOŠ, na něž v kategorii Junior čekalo 24úloh.

Úkoly byly rozlišeny podle obtížnosti. Za každou správnou odpověď získal soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za neřešenou úlohu body nezískal ani neztratil, za nesprávnou odpověď mu byl odečten 1 bod. Soutěžící vstupovali do soutěže s 24 body, a to proto, aby nemohli dosáhnout záporného výsledku. Maximální zisk byl 120 bodů.

Matematický klokan probíhal v učebně 202 od 7.50 do 9.05 hodin. Ke třem nejlepším účastníkům patřili:

1. Karolína Eliášová ze třídy GD1.A

2. Vojtěch Koukal ze třídy PS2.A

3. Aleš Zink ze třídy GD1.A

Výsledy soutěže byly zaslány koordinátorovi soutěže Matematický klokan pro Jihomoravský kraj, který rozhodne, zda výše uvedení účastníci postoupí do kola okresního.

Vypracoval: Mgr. Tomáš Dobrovolný