Na Přímce se opět sešli češtináři Znojemska

admin01 Aktuality, Školní rok 2022-2023

V rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) se v budově střední školy na Přímětické sešlo dvanáct učitelek češtiny z celého regionu, aby sdílely zkušenosti a diskutovaly o problémech, které pociťují při výkonu svého povolání.

V pořadí již 5. kolokvium oblastního metodického kabinetu český jazyk a lieratura pro oblast Znojemska se konalo 7. 2. 2023 v odpoledních hodinách. Témat k diskuzi byl opravdu nespočet, původně plánované dvě hodiny se rozrostly na tři. Pedagožky si předávaly cenné zkušenosti, inspirovaly se zajímavými materiály a výukovými metodami, diskutovaly o nastaveném systému školství, přijímacích a maturitních zkouškách, školních vzdělávacích programech a jejich revizi, o roli asistenta pedagoga, tandemové výuce, o nastavení spolupráce mateřských, základních a středních škol i s rodiči, o školství v zahraničí, sdílely nápady pro rozvoj gramotností i metody, jež se osvědčily při výuce žáků se specifickými poruchami učení… Nechyběly informace o činnosti krajského a národního kabinetu, došlo i na podněty směrem k národnímu kabinetu směrem k MŠMT.

„Prezenčního oblastního kolokvia českého jazyka a literatury SYPO jsem se zúčastnila poprvé, neboť jsem do školství nastoupila v době kovidu a vše jsem dosud absolvovala on-line. Již jsem tedy měla představu o náplni kolokvia, nicméně prezenční forma předčila mé očekávání. Za jeden z největších přínosů považuji spontánní diskusi nad rozmanitými tématy týkající se výuky českého jazyka a literatury, včetně ukázek projektů žáků, které přinesly účastnice na ukázku,“ zhodnotila Mgr. Iveta Šafratová, učitelka SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o.

V oblastním metodickém kabinetu Znojmo český jazyk a literatura je v současné době zasíťováno 22 pedagogů z 15 škol Znojemska. Projekt SYPO plní přesně to, co bylo před třemi lety, kdy začínal, jeho cílem – spolupráce na úrovni základních a středních škol, výměna zkušeností, reflexe pro příslušné instituce.

„Pracovní atmosféru nám zpříjemnilo setkaní v prostorách znojemské Přímky. V úvodu nás pozdravil i ředitel školy Mgr. Libor Hanzal, mimo jiné také češtinář. Svojí přítomností i přátelským slovem nás naladil a výměna zkušeností mohla začít. Ve školním baru u kávy jsme ani neměli pocit, že pracujeme. Setkání se protáhlo téměř o hodinu. A určitě jsme si nestihli říci vše,“ doplnila Mgr. Eva Valová, ředitelka ZŠ Blížkovice.

Mgr. Ludmila Karpíšková, učitelka SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o., člen krajského kabinetu JmK SYPO, oblastní kabinet Znojmo