Výstava na Přímce připomíná 30 let od vzniku samostatné České republiky

admin01 Aktuality, Školní rok 2022-2023

Prvního ledna 2023 uplynulo neuvěřitelných 30 let od vzniku naší samostatnosti. Od vzniku České republiky, kdy po dlouhých 74 letech skončilo československé soužití dvou národů ve státě, který se ve své poslední fázi nazýval Česká a Slovenská Federativní Republika.

Tento den je státním svátkem a připomínáme si jej jako Den obnovy samostatného českého státu. Do konce roku 1992 existovala Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR). Obě republiky měly svou vlastní zákonodárnou národní radu a národní vládu. Centrálními federálními orgány byl prezident, Federální shromáždění a federální vláda. Toto uspořádání platilo do 31. prosince 1992, kdy právně i fakticky zaniká Československo.

Dohodli se o tom představitelé politických stran, vyšlých vítězně z parlamentních voleb v roce 1992, české ODS a slovenské HZDS, když nenašli oboustranně přijatelnou formu soužití obou zemí v jednom státě. Prvním českým prezidentem se tehdy stal Václav Havel.

Rozpadem Československa nedošlo k destabilizaci poměrů ve střední Evropě. Jen se nefungující federace změnila ústavní cestou ve dva samostatné státy, jejichž vztahy jsou korektní a přátelské.

Tyto události moderních přibližuje na znojemské Přímce výstava. Zde žákům přibližujeme mnohé termíny a pojmy, které se staly symbolem tehdejší doby – pomlčková válka, Václav Klaus a Vladimír Mečiar, brněnská vila Tugendhat, Václav Havel, Česká a Slovenská Federativní Republika a mnohé další. K vidění jsou také výtvarné práce některých studentů. Součástí výstavy je i vědomostní kvíz.

Mgr. Kateřina Kotoučová