CESTA ZA ŠTĚSTÍM…..

admin01 Aktuality, Školní rok 2022-2023

Co je vlastně štěstí? Existuje vůbec nebo je to opravdu jen malá neviditelná muška? Nejen na tuto otázku hledali odpověď žáci prvního ročníku oboru Sociální činnost společně se seniory v SeniorCentru  Šanov prostřednictvím divadelního představení.  

Jak to vlastně vše začalo? Ve zkratce asi takto: nejdříve pan Valenta, aktivizační pracovník zařízení pro seniory, vymyslel scénář, který následně předal žákům. Ti pilně studovali a trénovali pod vedením vyučující dramatické výchovy, Mgr. Chaloupecké, jednotlivé scény, vyráběli kostýmy i rekvizity a nakonec se vydali vlakem do SeniorCentra Šanov divadelní představení, „… CESTA ZA ŠTĚSTÍM…“ zahrát.

A že to byl den opravdu povedený, svědčí výpovědi seniorů i našich žáků. „Dnešní den jsem si užila, tolik usměvavých tváří jsem dlouho neviděla“, pověděla Aneta. Nato Klára dodala: „A ten potlesk, co jsme sklidili, to jsem teda nečekala…. Ani si nejsem vědoma toho, že jsem byla tak dobrá“. Pan Mach, klient domova, pravil: „Mladé lidi, ty já tady u nás v domově vítám. Jsem rád, že mohu také předat své myšlenky a názory těm, kteří mají svůj život teprve před sebou“.

Divadelní hra, kterou mladí herci v rámci mezigeneračního setkání ztvárnili, vedla k výpovědím o hodnotách, cílech a životě vůbec. Bylo zajímavé pozorovat, jak si mladí i starší vyměňují názory na život. Jak společně v závěru hry nacházejí skutečné hodnoty. A na otázku v úvodu textu, doslovně odpověděl p. Fronk: „Štěstí neexistuje, šťastní jsou lidé. Každý z nás je strůjcem svého štěstí, aneb jaký si to uděláš, takový to máš“.

Co dodat závěrem? „Že vzájemné propojování generací je všestranně obohacující. Společné zážitky a prožitky plné emocí jsou vždy to nejcennější, co si každý z nás v sobě uchová a nikdy nám to nikdo nevezme. Vidět žáky, kteří se teprve s oborem seznamují a jsou ve škole cca 3 měsíce, s jakou laskavostí a nadšením pracují, jak se zapojují do debaty s klienty domova a jak si už teď domlouvají svoji první praxi, která je čeká až v příštím školním roce, to je nepopsatelný pocit, který dává smysl moji práci“, říká Mgr. Marcela Sabová, vedoucí oboru Sociální činnost. Více takových společných projektů!

Mgr. Marcela Sabová, vedoucí oboru SČ