Přímka opět zrealizovala v základních školách desítky besed

admin01 Aktuality, Školní rok 2022-2023

Besedy se žáky 9. tříd patří mezi nespočet aktivit, které SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. v rámci kariérového poradenství nabízí základním školám.

Letos je žáci a pedagogové z Přímky zrealizovali v 20 základních školách v rámci 35 vyučovacích hodin od 12. října do 15. listopadu 2022. Žáci, kteří se rozhodují, kam si podat přihlášku, tak získali konkrétní představu o oborech nabízených školou.

Ze základních škol přichází pochvalné reakce:

„V novém školním roce naše škola jako již tradičně využila nabídku besed s žáky 9. ročníků. Letos jsem byla mile překvapena volbou p. asistentky Bc. Barbory Matyščákové realizátorů z řad Vašich studentů. Projev a celkové vystupování Denise Hamzy ze SČ 2. A a Dominika Herolda ze SČ 3. A byly opravdu prvotřídní. Ocenění si zaslouží i Bc. Matyščáková za svůj milý a profesionální přístup. Ještě jednou děkuji, přeji příjemný a ničím nekomplikovaný školní rok,“ Mgr. Salátová M., ZŠ Mládeže, Znojmo.

„Letos jsme besed využili pro žáky 9. i 8. ročníků, celkem pro 8 skupin. Na základě zpětné vazby, kterou mi žáci zpracovávají, můžu předat jen slova chvály. Byla jsem také velmi potěšena výběrem prezentujících, obor Cestovní ruch reprezentovaly opravdu skvěle, dokonce jedna z děvčat, Julie Fialová, je naše bývalá žákyně. Děkujeme. Využíváme i nabídky praktických dovedností žáků, zaujalo nás 7 anotací, v současné době už domlouváme konkrétní termíny realizací,“ Mgr. Dana Škapová, ZŠ JUDr. Mareše Znojmo.

Se svými pocity se svěřuje i Julie Fialová, žákyně CR2.A: „Když jsem se dozvěděla, že bych mohla naši školu prezentovat v základních školách, nápad se mi velice zalíbil. Je to přínosné pro obě strany. Oni získají informace o naší škole, my se zdokonalíme ve vystupování před cizími lidmi. Za mě osobně i bonus navíc – měla jsem možnost podívat se do školy, kam jsem ještě před dvěma lety chodila. Zpočátku jsem měla obavy, ale žáci byli skvělí!“

V rámci kariérového poradenství pro žáky základních škol jsme již začátkem října uspořádali den otevřených dveří v Miroslavi, letos informace o možnostech studia získali deváťáci ze 7 základních škol blízkého okolí.

Ve středu 16. 11. 2022 se svými praktickými dílnami navázalo Řemeslo má budoucnost, jehož se zúčastnilo téměř pět set zájemců z 18 základních škol Znojemska.

Celoročně probíhají prezentace praktických dovedností žáků, v těchto dnech realizujeme v ZŠ Prokopa Diviše v Příměticích, na první měsíce příštího roku už máme naplánovány v ZŠ JUDr. Mareše Znojmo.

Reagujeme na individuální zájem o aktivitu Staň se na den středoškolákem, stačí jen do školy zavolat a přijít si vyzkoušet, co studium konkrétního oboru obnáší.

Široké veřejnosti jsou určeny vánoční výstava a den otevřených dveří, které spadají na 15. 12. 2022 a 11. 1. 2023. 

Mgr. Ludmila Karpíšková, výchovný a kariérový poradce