ZŠ Kravsko vyráží za vědou se studenty z Přímky

admin01 Aktuality, Školní rok 2021-2022

Dopoledne plné aktivit si pro žáky osmého ročníku Základní školy Kravsko, připravili studenti třetího ročníku oboru Cestovní ruch, a to v úterý 28. 6. 2022. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny, které pracovaly na aktivitách souvisejících s vědou v Gránickém údolí a v centru města Znojma.

V centru Znojma začala trasa na náměstí Komenského, kde měly dvojice žáků za úkol zapsat pomocí Meteorologického altánku teplotu, vlhkost a tlak vzduchu. Dále jsme využili toho, že na náměstí nyní probíhá výstava „Johann Gregor Mendel a strastiplný příběh genů“, kterou vytvořila Lucie Seifertová k dvoustému výročí od narození „otce genetiky“. Žáci podle výstavy vyplňovali křížovku a měli šanci dozvědět se, jak je možné, že mohou mít jiné oči než oba jejich rodiče. Obě aktivity také byly obohaceny o výklady studentů cestovního ruchu. Další zastávkou bylo Masarykovo náměstí, kde měli žáci, po krátkém výkladu o znojemské architektuře, Bohuslavu Fuchsovi a o náměstí, za úkol najít desku Zikmunda Lucemburského. Trasa pokračovala na Divišovo náměstí, kde žáci podle krátkého výkladu o Prokopu Divišovi, hledali informace v „osmisměrce“. Na ulici Horní Česká a na ulici Přemyslovců pak měli za úkol najít a vyfotit desky, které značí budovy, kde bydlel a kde učil Johann Gregor Mendel. Během celé trasy si žáci také značili na mapě místa všech zastávek. Po krátké zastávce u Rotundy sv. Kateřiny a krátkého zhodnocení  se u kostela sv. Mikuláše skupiny vyměnily.

Druhá trasa byla na stezce „S mlokem Gránickým údolím“, kde žáci plnili úkoly z pracovního listu. Otázky se týkaly například toho, kteří živočichové zde žijí, zalesnění lesa, původu názvu parku apod. „V lese nám bylo příjemně, protože sluníčko přes stromy moc nesvítilo,“ říká studentka cestovního ruchu Eliška Pitrová. „Po procházce parkem jsme došli k vodní přehradě Znojmo, kde jsme pro žáky měli připravené krátké výklady o Národním parku Podyjí a o přehradě. Pak na ně čekalo něco z chemie. Měli za úkol zjistit pH a tvrdost vody. Dostali zkumavky, nabrali vodu a mohli se pomocí přístroje EcoLabBox pustit do pokusu za dohledu paní učitelky Outratové Čeloudové. Nakonec museli vyluštit křížovku podle obrázků zvířat. Pak jsme se s nimi rozloučili a odměnili jejich výkon. Myslím, že za nás všechny mužů říct, že se nám to povedlo a všichni jsme si něco odnesli.“

“Žáci základní školy na aktivitách pracovali, i přes velké horko, velmi pečlivě,“ hodnotí Mgr. Ivona Povolná. „Pochvalu si zaslouží i studenti cestovního ruchu, kteří byli ve své přípravě, výkladech a jednání velmi profesionální. Všichni jsme si den užili a těšíme se se základní školou na další spolupráci.“

Mgr. Ivona Povolná, Eliška Pitrová