První pomoc zážitkem

admin01 Aktuality, Školní rok 2021-2022

Každý z nás se může dostat do situace, kdy někdo v našem okolí bude potřebovat účinnou pomoc při závažném onemocnění nebo úrazu. Kvalitní laická první pomoc podstatně zvyšuje naději na záchranu a může tak představovat tenkou nit mezi životem a smrtí.

Žáci prvního ročníku oboru Kadeřnice a třetího ročníku oboru Sociální činnost si dne 13. června 2022 poměřili dovednosti a vědomosti, které načerpali během studia v rámci předmětu Zdravověda, v soutěži PRVNÍ POMOCI! Soutěžící se na začátku akce rozehřáli krátkým kvízem s devíti otázkami z oblasti první pomoci a poté už po skupinkách opouštěli třídu s cílem nasbírat maximální počet bodů v sedmi modelových situacích. Role nemocné či zraněné osoby se skvěle zhostily kosmetičky z druhého ročníku.

Akutní infarkt myokardu, zlomenina ruky, tepenné krvácení při autonehodě, otrava jedovatým plynem, úraz páteře, cévní mozková příhoda a resuscitace dítěte. Modelové situace, u kterých museli všichni soutěžící prokázat dovednosti v poskytování první pomoci (nepřímá masáž srdce, resuscitace dítěte, tlakový obvaz, fixace zlomeniny šátkovým obvazem, metoda FAST, protišoková opatření a další…).

Soutěžící mohli získat celkem šedesát bodů. Jako tři nejlepší mladé záchranářky jsme dle bodového ohodnocení zvolili na 1. místě Šárku Masařovou (SČ3.A, 57 bodů), na 2. místě Nikolu Lukášovou (SČ3.A, 56 bodů) a na 3. místě Natálii Vorbisovou (SČ3.A, 55 bodů). Vítězové obdrželi diplomy a drobné dárečky související s tématem první pomoci, například reflexní náramky, obvazy, náplasti, antibakteriální gely a repelentní náramky.

Za obor Sociální činnost Bc. Lucie Goldová