Stříbrné osvědčení pro Přímku

admin01 Aktuality, Školní rok 2021-2022

Cévní mozková příhoda neboli lidově „mrtvička“ je 2. nejčastější příčina úmrtnosti na světě. Existuje však jednoduchá metoda, jak ji rozpoznat.  Znáte metodu FAST? Žáci naší školy ano, neboť se už několikátým rokem zapojujeme do programu HOBIT. Naše aktivní zapojení bylo letos oceněno stříbrným osvědčením.

Pod vedením učitelek odborných předmětů Mgr. Outratové Čeloudové, Mgr. Sabové a Bc. Goldové se žáci učí reagovat pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání na příznaky těchto onemocnění tak, aby byli schopni postiženému zachránit život.

Mgr. Monika Outratová Čeloudová