Pečovat o druhé je stejné ve všech jazycích

admin01 Aktuality, Školní rok 2021-2022

Říká se, že kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Ale kolikrát pomůžeš, tolikrát by měl být člověk andělem. Pro mnohé určitě ano, protože v dnešní těžké době pomoct druhému znamená dát kus svého. Kus sebe. S tím naštěstí nemá spousta lidí problém. Nejinak je tomu i u studentů z oblasti Sociální činnost, kteří se rozdávají denně. Studovat obor s tímto zaměřením není doménou pouze nás, Čechů. Pomoct a pečovat o druhé je potřeba v každé zemi.

V minulých dnech SOU a SOŠ SČMSD, s. r. o. Znojmo v rámci výměnného pobytu hostily studentky z dalekého Norska, které přijely na zkušenou v oboru Sociální činnost.

Dočasné pracovní místo jim zprostředkovalo zařízení SeniorCentrum SeneCura Šanov, které je partnerem školy již dlouhé roky. A partnerství je to v pravém slova smyslu. Dívky ze zahraničí, a nejen ony,  byly zapojeny do každodenních činností jako jsou dopomoc klientům při stravování, oblékání, při svážení klientů z jednotlivých budov, při přípravě jednotlivých aktivizačních činností.  V rámci aktivizace se aktivně a nebojácně podílely na zdravotním cvičení, zahradní terapii, arteterapii, dramaterapii, kdy vytvářely společně s klienty příběhy, canisterapii, sdělovaly si se seniory společně cíle a životní přání a další. Jako zpestření  si pro klienty připravily prezentaci o Norsku a na oplátku jim byla představena Česká republika dnes a díky samotným seniorům i kdysi. Když babičky a dědečkové byli v jejich mladém věku.

Jazyková bariéra nebyla problémem. Pokud stálí zaměstnanci nevystačili se znalostmi angličtiny, byla po celou dobu na blízku studentka naší školy, která s tlumočením pomáhala.  

Celé dny provázelo mnoho úsměvů, osobních setkání a krásných momentů a my děkujeme, že jsme si mohli vyzkoušet práci po boku lidí, kteří nemají stejný jazyk, ale mají stejný cíl.

Mgr. Jana Kamarádová

Mgr. Marcela Sabová – vedoucí oboru Sociální činnost