Za židovstvím s oborem Cestovní ruch z Přímky

admin01 Aktuality, Školní rok 2021-2022

Dne 13. 4. 2022 se třídy 1. a 3. ročníku oborů Cestovní ruch a Hotelnictví a turismus ze SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. vydaly do památkového města UNESCO Třebíč. Exkurze byla součástí ročníkové práce žáků z CR3.A.

Vše začínalo na nádraží ve Znojmě, odkud se vyjíždělo. Po cestě do Třebíče bylo úkolem žáků CR 1. A provést průvodcovskou činnost – předvést výklady v autokaru o městech a památkách souvisejících s touto exkurzí. Žákům se práce podařila, někdo měl trému větší, někdo menší, ale celkově můžu říct, že se s úkoly popasovali na prváky velice dobře. Odměnou těm nejlepším jsou jedničky z předmětu průvodcovství.

Naše první zastávka po příjezdu do Třebíče byla bazilika sv. Prokopa, kde jsme měli komentovanou prohlídku. A protože již sami máme s výklady textů bohaté zkušenosti (loni jsme v rámci odborné praxe průvodcovali od Znojma přes Bítov až po Vranov nad Dyjí), všímali jsme si výkonu paní průvodkyně opravdu pečlivě. Víme přece, jak je důležité správně skloňovat a intonovat, a hledat chyby, to umíme! Bazilika byla velkolepá, krypta překrásná.

Pak nás čekal menší, ovšem pro toho, kdo moc sportu neholduje, větší, výšlap k židovskému hřbitovu. Tento hřbitov je, podle mého názoru, společně s židovskou čtvrtí, tou třešničkou na dortu mezi všemi památkami města. Je velice zachovalý a srší z něj tísnivá atmosféra. Hřbitov jsme nechali hřbitovem, sešli jsme kopeček, nyní už problém se zadýcháváním nebyl, a ocitli jsme se v židovské čtvrti. Cílem byla Zadní synagoga a Dům Seligmanna Bauera. Výkon paní průvodkyně byl excelentní! Měla velice poutavý výklad, krásně nám představila židovskou kulturu a ukázala synagogu. Mezi nejzajímavější věci, aspoň pro nás pány, byl nůž na obřízku. Opravdu nepříjemný pohled a zejména bolestná představa. Všichni účastníci byli s prohlídkou spokojeni a shodli jsme se, že právě osobnost průvodce hraje obrovskou roli! Pak už nás čekal hodinový rozchod na nějaké pochutinky a poté hurá zpět do Znojma.

„Exkurze se mi velmi líbila. Zvláště mě potěšila možnost vyzkoušet si průvodcovský výklad cestou autobusem. Myslím, že se mi tato zkušenost bude hodit v dalších ročnících. Nejvíce mě zaujala prohlídka synagogy. Průvodkyně dokázala svým výkladem návštěvníky upoutat a předat jim mnoho zajímavých informací,“ zhodnotila Nela Fráňová, žákyně 1. ročníku oboru Cestovní ruch.

„Mně se exkurze také moc líbila. Třeťáci ji měli hezky připravenou a doufám, že až s mojí třídou budeme připravovat podobný výlet, budeme aspoň z poloviny tak dobří,“ doplnila Veronika Šimšová,CR1.A.

Jaroslav Hellinger, žák 3. ročníku oboru Cestovní ruch, SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.