Bez kadeřníků ani ránu…

admin01 Proč studovat na přímce

Také jsi zjistil, že naše současná moderní společnost si mimo jiné zakládá na perfektním vzhledu? Dokonalý vzhled začíná zajímavou barvou vlasů a dobrým střihem. Souhlasíš? Pokud ano, nabízíme obor přímo pro Tebe. Pojď se stát kadeřníkem.

Tento obor – Kadeřník – na SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě má dlouholetou tradici. Jedná se o tříletý učební obor, který je zakončen závěrečnou zkouškou, skládající se ze tří částí, a to písemné, praktické a ústní.

Kde se budeš prakticky učit?

V prostorách školy se nachází moderně vybavená kadeřnická provozovna, kde probíhá odborný výcvik pro všechny ročníky. Žáci prvního ročníku vykonávají praxi převážně ve školní provozovně a druhý a třetí ročník po vzájemné domluvě dochází i na odlehlá smluvní pracoviště do profesionálních kadeřnických salonů.

Pokud dobře pracuješ, mělo by se Ti to vyplatit…

Odvedená práce žáků druhého a třetího ročníku je každý měsíc finančně ohodnocena, a to nejen ve školní provozovně, ale i na smluvních pracovištích.

Dobrá péče o vlasy vyžaduje kvalitní přípravky.

Již několik let spolupracujeme s profesionální značkou Schwarzkopf a Davines, která má základní technologii postavenou na přírodní bázi.

Je důležité získávat nové zkušenosti a osvojovat si nové technologie.

Naše škola nabízí pro žáky oboru Kadeřník možnost rozšířit si vědomosti a dovednosti v podobě kurzů, odborných seminářů a profesionálních školení. Příkladem lze uvést kurz na prodlužování vlasů, pletení rasta copánků, školení týkající se psychologie Kadeřníka a další odborné vzdělání, o které žáci projeví zájem.

Každým rokem navštěvujeme kadeřnicko-kosmetický veletrh v Praze, účastníme se různých školních akcí, kde žáci ukazují své praktické dovednosti a kreativitu. V rámci odborných předmětů jezdím např. do mydlárny.

Tvoje dobrá práce by měla být někde vidět.

Žáci se zapojují do regionálních a celostátních kadeřnických soutěží, v nichž dosahují velice pěkných výsledků. I naše škola pořádá každým rokem v měsíci dubnu soutěž pro Kadeřníky a Kosmetičky pod názvem Šarm.

Chceš si rozšířit obzory v zahraničí?

Díky projektu Erasmus mají naši žáci možnost se účastnit odborné stáže v zahraničí např. Finsko, Německo…. Tyto stáže jsou postavené na možnosti poznat jiný systém vzdělávání, na rozvíjení komunikace v cizím jazyce a umožňují poznat krásy ostatních zemí.

Nestačí Ti výuční list?

Škola nabízí možnost dalšího vzdělání v podobě dvouletého nástavbového studia pod názvem ,,Vlasová kosmetika“. Zde si studenti rozšíří své odborné dosavadní vědomosti a dovednosti, naučí se základy kosmetiky, a to jak po stránce teoretické, tak i praktické.

Chceš tedy být kadeřníkem nebo kadeřnicí a podívat se, jak to u nás funguje?

Přijď na Den otevřených dveří nebo Vánoční výstavu. A pokud si chceš svoje vysněné povolání jen tak nezávazně zkusit, máš možnost v rámci každoroční akce naší školy Řemeslo já budoucnost.

„Hlavní prioritou našeho oboru je kreativita, ochota se vzdělávat a otevřeně komunikovat.“