EU peníze středním školám

admin01 Nezařazené

EU peníze středním školám SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

 • 1.-4. ročník, předmět: Český jazyk, autor: Mgr. Jana Sovišová
 • 1.-4. ročník, obor: Kosmetička, předmět: Odborný výcvik – Péče o ruce, autor: Monika Bednářová
 • 4. ročník, obor: Kosmetička, předmět: Materiály, autor: Monika Bednářová
 • 2. ročník, obor: Hotelnictví a turismus, předmět: Baristika, autor: Ing. Andrea Jančíková
 • 3. ročník SŠ, předmět Matematika – Stereometrie, autor: Mgr. Jana Kamarádová
 • 1. ročník SŠ, předmět Ekonomika – Marketing, autor: Ing. Eva Kaššová
 • 1.ročník, předmět Český jazyk – umělecký směr, autor: Mgr. Jana Sovišová
 • 1. ročník SŠ, předmět Matematika – Lineární a kvadratická rovnice, nerovnice, funkce, autor: Mgr. Zdeňka Súkupová
 • 3. ročník, obor Kadeřník, předmět: Odborný výcvik – Péče o vlasy, autor: Jana Teplá
 • 4. ročník, předmět Český jazyk – Literatura a práce s textem, autor: Mgr. Irena Závacká
 • 1.- 4. ročník, předmět Jazyk německý – reálie a odborná slovní zásoba (sada11)
 • 1.- 2. ročník, předmět Technika obsluhy a služeb – Inventář, způsoby, technika a systémy obsluhy, odbytová střediska pro Hotelnictví a turismu (sada12)
 • 1.-3.ročník, předmět Jazyk anglický (sada13)
 • 2.- 3. ročník, předmět Jazyk anglický (sada14)
 • 1.-2. ročník, předmět Technologie přípravy pokrmů-Výživa a stravování, poživatiny, drůbež pro Hotelnictví a turismu (sada15)
 • 1.- 3. ročník, předmět Automobily pro obor Automechanik (sada16)
 • 1. a 2. ročník, předmět Ekonomika, obor Podnikání, obchod a služby zaměřené na základní ekonomické pojmy (sada17)
 • 1. a 2. ročník, předmět Rodinná výchova oboru Sociální činnost (sada18)
 • 1. ročník, předmět Občanská nauka (sada19)
 • 1.-3. ročník, předmět Ekonomika zaměřené na podnik (sada20)
 • 1. ročník, předmět Informatika zaměřené na textový editor (sada21)
 • 2. ročník, předmět Informatika zaměřené na prezentace (sada22)
 • 2. ročník, předmět Výrobní zařízení pro obor Truhlář (sada 23)
 • 1.-2. ročník, předmět odborného kreslení pro obor Truhlář (sada 24)
 • DUM k výuce odborného výcviku oboru Kadeřník pro 1. ročník zaměřené na úpravu vlasů (sada 25)
 • DUM k výuce odborného výcviku oboru Kadeřník pro 1. ročník zaměřené na úpravu vlasů (sada 26)
 • DUM k výuce jazyka německého určené pro 1. – 3. ročník oboru Automechanik zaměřené na odbornou slovní zásobu (sada 27)
 • DUM  k výuce občanské nauky pro 1. a 2.ročník (sada28)
 • DUM  k výuce nauky o surovinách a výživě 2. ročník (sada 29)
 • DUM  k výuce cestovního ruchu oboru Cestovní ruch (sada 30)
 • DUM  k výuce služeb cestovního ruchu oboru Cestovní ruch (sada 31)
 • DUM k výuce odborného výcviku oboru Kosmetička pro 1. a 2.ročník zaměřené na péči o pleť (sada 32)
 • DUM k výuce předmětu reflexní terapie  pro 2.ročník oboru Sociální činnost (sada 33)
 • DUM  k výuce odborného výcviku oboru Kosmetička pro 2.ročník zaměřené na vizáž (sada 34)
 • DUM k výuce jazyka německého pro 2. – 3. ročník (sada 35)
 • DUM k výuce praktického cvičení pro 4. ročník Hotelnictví a turismu (sada 36)
 • DUM k výuce odborného výcviku oboru Kadeřník pro 2.ročník zaměřené na účesy dámské, pánské a dětské (sada 37)
 • DUM k výuce jazyka anglického určené pro 1. – 2. ročník (sada 38)
 • DUM k výuce jazyka anglického určené (sada 39)
 • DUM k výuce občanské nauky (sada40)
 • DUM k výuce jazyka německého zaměřené na gramatiku pro 2. – 4. ročník oboru Hotelnictví a turismus (sada 41)
 • DUM k výuce občanské nauky pro 2. ročník (sada42)
 • DUM k výuce jazyka českého  zaměřené na mluvnici (sada43)
 • DUM k výuce matematiky zaměřené na goniometrie a trigonometrie pro 2. ročník (sada 44)
 • DUM k výuce jazyka českého  zaměřené na romantismus pro 2. ročník (sada45)
 • DUM k výuce jazyka anglického určené pro 1. – 4. ročník zaměřené na slovní zásobu a reálie (sada 46)
 • DUM k výuce jazyka anglického určené pro 1. ročník oboru Hotelnictví a turismus (sada 47)
 • DUM k výuce jazyka anglického zaměřené na slovní zásobu a gramatiku pro 2. – 3. ročník (sada 48)
 • DUM k výuce jazyka anglického zaměřené na slovní zásobu a gramatiku pro 1. – 2. ročník (sada 49)
 • DUM k výuce informatiky zaměřené na tabulkový procesor (sada50)
 • DUM k výuce informatiky zaměřené na počítačovou grafiku (sada51)

Na požádání poskytneme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze SŠ v ČR.

Kontaktujte Ing. Markétu Řeřuchovou (reruchova.marketa@sousoszn.cz)

Hotové digitální učební materiály najdete na Moodle pokud se přihlásíte jako host zde