Závěrečná konference k projektu POSPOLU

admin01 Aktuality, Školní rok 2014-2015

Všichni z nás se jistě často řídí heslem „držet pospolu“. A to je i jeden z hlavních principů, kterého se drží učitelé i žáci na „Přímce“. V březnu 2014 se podařilo škole vyhrát výběrové řízení MŠMT a NÚV na realizaci projektu POSPOLU ­– Podpora spolupráce škol a firem, díky kterému byla zintenzivněna, zkvalitněna a prohloubena spolupráce SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. a sociálního partnera UČŇOVSKÉHO STŘEDISKA POSTA, s. r. o. A na základě této spolupráce převzali zástupci školy v Praze přesně o rok později, 18. 3. 2015, na závěrečné konferenci tohoto projektu ocenění za účast a jeho úspěšnou realizaci.

Toto ocenění nás zavazuje k dalšímu zlepšování realizace odborného výcviku všech oborů nabízených školou.

Mgr. Lucie Pláňková, koordinátorka projektu