Minipodnik – výchova k podnikavosti

admin01 Aktuality, Školní rok 2014-2015

Studentské firmy nejsou na SOU a SOŠ SČMSD na ulici Přímětická ve Znojmě žádnou novinkou. S počátkem letošního školního roku vznikají tzv. minipodniky, v nichž se žáci naučí aplikovat v praxi teoretické poznatky získané v hodinách odborných předmětů i praktické výuky. Studenti dostanou šanci vyzkoušet probranou látku, a připravit se tak na svou budoucí profesní činnost.

Prvním krokem bylo oslovení žáků oboru Kuchař – číšník, jejich motivace k zapojení do činnosti, informace o zaměření firmy a pracovních pozicích v minipodniku. Žáci se připravili na pracovní pohovor, sepsali životopis a motivační dopis, který následně předali svému kouči.

3. 10. 2014 nastal pro žáky den D – příjímací pohovor a volba vedení Minipodniku s pracovním názvem „Minibar“. Pro budoucí zaměstnance první zkušenost, během níž měli vysvětlit a obhájit, proč se na danou funkci hodí nejlépe právě oni. Šestnáctiletí mladíci si vedli statečně, nevyvedly je z míry ani odborné otázky týkající se marketingového průzkumu a podnikatelského plánu.

Vedoucí projektu Andrea Jančíková své svěřence chválí: „Byla jsem na ně hrdá, potěšilo mě, že je zaujala možnost pracovat ve firmě a berou to jako dobrou příležitost k získání nových zkušeností, naučení se samostatnému myšlení, vyvinutí vlastní aktivity, schopnosti analyzovat problém, soutěživosti a skupinové práci.“ Její slova potvrdil žák Martin Hoták: „Rád bych pomocí tohoto minipodniku rozšířil své zkušenosti v oboru. Budu usilovat o prosazení našeho podniku v povědomí širokého okruhu zákazníků.“

Mladí podnikatelé již po první schůzce vědí, že to byl teprve začátek. Čeká je těžký úkol – založit firmu nabízející kávu, kávové speciality, fresh nápoje, nealkoholické nápoje, provést průzkum trhu, výběr výrobků, vymyslet jméno, logo a hlavně dát dohromady vstupní kapitál.

Od pátečního briefingu se jim v hlavě honí myšlenky, jak být tou nejúspěšnějších firmou a dosáhnout zisku.

Ing. Andrea Jančíková – kouč