Jídlo do popelnice nepatří

admin01 Aktuality, Školní rok 2013-2014

Jak každý správně ví, jídlo patří do lednice a ne do popelnice. Realita se ale bohužel od teoretických znalostí hodně liší. Počínání lidské populace je mnohdy tak alarmující, že se denně několik tun potravin stává odpadem, nikoli zdrojem obživy. Naše každodenní nakládání s potravinami neovlivňuje v konečném důsledku jen nás samotné a naše blízké okolí, ale celý svět. Odpovězme si upřímně na otázky: Proč vyhazujeme potraviny, když na druhé straně planety umírají lidé hlady? Je možné s tím vůbec něco udělat? Má cenu zkusit napravit škody, které jsme sami svým nezodpovědným konáním napáchali? Přesně takto se zeptali sami sebe studenti naší školy a vyrazili do boje s hladem a odpadem, který tvoří potraviny. A jaképak jsme zvolili zbraně?

Prvním krokem bylo zapojení do projektu Světová škola. Hlavním úkolem tohoto projektu je aktivní zapojení globálního rozvojového vzdělávání do běžného života žáků a podpořit tak u mladých lidí zájem nejen o jejich život, ale svět jako takový. Jak nejlépe dát najevo, že se nám něco nelíbí, než to říct nahlas? A tak to naše studentky oboru Podnikání, obchod a služby Sandra Horáková a Kateřina Dikovská řekly. A na kterou oblast se nadšené studentky zaměřily nejdříve? Tato odpověď je vskutku jednoduchá. Kde jinde začít, než tam, kde žáci tráví podstatnou část dne – ve škole. Množství vyhozených potravin bylo zjišťováno ve vybraných třídách, ve školní restauraci, kantýně a ve školním baru. Po několik dní bylo do záznamových archů zaznamenáváno jídlo, které se zcela zbytečně vyhodilo. Ve spolupráci s koordinátorkami Mgr. Janou Kamarádovou, Mgr. Markétou Šípovou a Mgr. Veronikou Nedvědovou se tato dvě děvčata se spolužačkou Lucií Hortovou domluvila a po několikatýdenním zjišťování své poznatky přednesly veřejnosti na besedě, která se uskutečnila 30. 4. 2014 v 15.00 hodin v budově školy.

I přesto, že zájem veřejnosti nebyl tak velký, jak žákyně očekávaly, všechny zúčastněné téma zaujalo a ostatní vyučující by velmi uvítali, kdyby byli s prezentací seznámeni i ostatní žáci školy.

Proč nebýt Světovou školou, když nás právě SVĚT zajímá a jsme jeho součástí?

Mgr. Jana Kamarádová