Obsah

Praxe – Sociální činnost

Cílem praktického vyučování je prohloubení, doplnění vědomostí a dovedností žáků získaných v odborných předmětech. Praxe poskytuje především praktický výcvik v těchto oblastech:

  • v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociální péče pro děti a dospělé
  • na obecních a okresních úřadech a okresní správě sociální péče
  • v terénu jako sociální pracovníci

 

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Odborná praxe

0 týdnů

3 týdny

3 týdny

2 týdny

         
Učební praxe

-

-

6 vyuč. hod.

6 vyuč. hod.

 

Organizace praxe:

2. ročník – odborná praxe

  • 1 týden v průběhu 1. pololetí školního roku (prosinec)
  • 2 týdny v průběhu 2. pololetí školního roku (poslední 2 týdny v červnu)

3. ročník – odborná praxe

  • 2 týdny v průběhu 1. pololetí školního roku (první 2 týdny v září)
  • 1 týden v průběhu 2. pololetí školního roku (poslední týden v červnu)

3. ročník – učební praxe      

  • 2 dny jedenkrát za 2 týdny po 12 vyučovacích hodinách

4. ročník – odborná praxe

  •  2 týdny v průběhu 1. pololetí školního roku (prosinec)

4. ročník – učební praxe

  • 2 dny jedenkrát za 2 týdny po 12 vyučovacích hodinách