Obsah

Praxe – Podnikání, obchod a služby

Cílem předmětu je prohloubení, doplnění vědomostí a dovedností žáků získaných v odborných předmětech. Odborná praxe poskytuje především praktický výcvik v těchto oblastech:

 

2. ročník:

V zařízeních hotelového a restauračního provozu:

 • práce ve výrobním středisku ( kuchyň ),
 • práce v odbytovém středisku ( restaurace ),
 • práce v ubytovacím středisku ( recepce, hotelové pokoje ).

 

3. ročník:

V podnicích státní správy a soukromého sektoru:

 • základní činnosti podniku,
 • oblast sociálního a zdravotního pojištění,
 • platební styk,
 • vedení účetní evidence,
 • mzdová evidence,
 • daňová problematika,
 • fakturace.

 

Organizace praxe:

2. ročník – odborná praxe

 •  10 pracovních dní v průběhu 2. pololetí školního roku (květen – červen)

3. ročník – odborná praxe

 • 10 pracovních dní v průběhu 2. pololetí školního roku (duben – květen)

3. ročník – učební praxe

 • 1 den v týdnu v průběhu celého školního roku