Obsah

Praxe – nástavbové studium

64-41-L/51 Podnikání – denní

Cílem předmětu je prohloubení, doplnění vědomostí a dovedností žáků získaných v odborných předmětech se zaměřením na profesní orientaci.

Organizace praxe:

1. ročník – odborná praxe

  • 2 týdny v průběhu 2. pololetí (červen)

 

64-41-L/51 Vlasová kosmetika

Cílem předmětu je prohloubení, doplnění vědomostí a dovedností žáků získaných v odborných předmětech, udržení úrovně dovedností a návyků získaných absolvováním tříletého učebního oboru a jejich soustavné prohlubování. Praxe poskytuje především praktický výcvik v kadeřnických a kosmetických provozovnách.

Organizace praxe:

1. ročník – odborná praxe

  • 2 týdny v průběhu 2. pololetí školního roku (červen)

1. ročník – praktický výcvik

  • 1 den v týdnu 1x za 14 dní

 

65-41-L/51 Společné stravování

Cílem předmětu je prohloubení, doplnění vědomostí a dovedností žáků získaných v odborných předmětech. Praxe poskytuje především praktický výcvik v těchto oblastech:

V zařízeních hotelového a restauračního provozu (smluvní pracoviště školy):

  • práce ve výrobním středisku (kuchyň),
  • práce v odbytovém středisku (restaurace),
  • práce v ubytovacím středisku (recepce, hotelové pokoje).
Organizace praxe:

1. ročník – odborná praxe

  • 2 týdny v průběhu 2. pololetí (červen)