Obsah

Maturitní zkoušky – Školní rok 2020/2021

HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK – PODZIM 2021

 

Třída

Státní část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky

didaktické testy

písemná práce

z českého jazyka a literatury

písemná práce z cizího jazyka

písemná zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

náhradní/opravný termín

HT4.A

1. – 3. 9. 2021

-

-

-

-

3. 9. 2021

HT4.B

-

-

-

-

3. 9. 2021

-

 

 

 

 

 

 

 

VK5

1. – 3. 9. 2021

-

-

-

-

8. 9. 2021

PO5

1. – 3. 9. 2021

-

-

-

-

8. 9. 2021

SČ4.A

1. – 3. 9. 2021

-

-

-

-

 8. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

CR4.A

1. – 3. 9. 2021

-

-

-

6. 9. 2021

9. 9. 2021

KO4.A

1. – 3. 9. 2021

-

-

6. 9. 2021

8. 9. 2021

9. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

PS4.A

1. – 3. 9. 2021

-

-

-

6. 9. 2021

10. 9. 2021

 

 

 

Žáci, kteří jsou žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/21,

nekonají písemnou práci z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (navazuje na společnou část MZ) ani písemnou zkoušku z cizího jazyka (nenavazuje na společnou část MZ) v opravných ani náhradních termínech.

Ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (navazuje na společnou část MZ) jsou pro tyto žáky volitelné.

Žáci, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2019/20,

nekonají pouze písemnou práci z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (navazuje na společnou část MZ) v opravných ani náhradních termínech.

 

Hotelnictví a turismus

Cestovní ruch

praktická profilová zkouška – zahájení v 8.00 hod.

ústní profilové zkoušky – zahájení v 10.00 hod.

praktická profilová zkouška – zahájení v 8.00 hod.

ústní profilové zkoušky – zahájení v 7.45 hod.

Podnikání denní, Vlasová kosmetika

Kosmetička

ústní profilové zkoušky – zahájení v 7.40 hod.

praktická profilová zkouška (písemná část) – zahájení v 7.30 hod.

praktická profilová zkouška – zahájení v 7.00 hod.

ústní profilové zkoušky –zahájení v 10.00 hod.

Sociální činnost

ústní profilové zkoušky – zahájení v 10.00 hod.

Komplexní zkoušky a didaktické testy všech oborů – zahájení dle pokynů MŠMT ČR.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ:

pouze v těchto dnech

od 21. 7. 2021 do 23. 7. 2021 (9.00 – 11.00)

pro obě části MZ najednou (společná i profilová část).

 

HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK – JARO 2021

(rozpis platný pro školní rok 2020/2021)

 

Třída

Profilová část maturitní zkoušky

Státní část

maturitní zkoušky

Volno k přípravě na vykonání MZ

Profilová část

maturitní zkoušky

písemná práce z českého jazyka a literatury

písemná práce z cizího jazyka

písemná zkouška

praktická zkouška

didaktické testy

ústní zkouška

obhajoba maturitní práce*

řádný termín

mimořádný termín

VK5

-

-

-

5. 5. 2021

24. – 26. 5. 2021

7. – 9. 7. 2021

27. 5. – 2. 6. 2021

3. – 4. 6. 2021

PO5

-

-

-

5. 5. 2021

24. – 26. 5. 2021

7. – 9. 7. 2021

27. 5. – 2. 6. 2021

3. – 4. 6. 2021

CR4.A

-

-

-

11. 5. 2021

24. – 26. 5. 2021

7. – 9. 7. 2021

27. 5. – 2. 6. 2021

9. – 11. 6. 2021

PS4.A

-

-

-

14. 5. 2021

24. – 26. 5. 2021

7. – 9. 7. 2021

27. 5. – 2. 6. 2021

14. – 17. 6. 2021

HT4.A

-

-

-

-

24. – 26. 5. 2021

7. – 9. 7. 2021

27. 5. – 2. 6. 2021

21.* – 23. 6. 2021

SČ4.A

19. 4. 2021

-

-

12. – 14. 5. 2021

24. – 26. 5. 2021

7. – 9. 7. 2021

27. 5. – 2. 6. 2021

24. – 25. 6. 2021

SČ2.Z

-

-

-

12. – 14. 5. 2021

-

-

27. 5. – 2. 6. 2021

24. – 25. 6. 2021

KO4.A

-

-

7. 5. 2021

17. – 20. 5. 2021

24. – 26. 5. 2021

7. – 9. 7. 2021

27. 5. – 2. 6. 2021

28. – 30. 6. 2021

KO2.Z

-

-

7. 5. 2021

17. – 20. 5. 2021

-

-

27. 5. – 2. 6. 2021

28. – 30. 6. 2021

 

Žáci, kteří jsou žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/21,

nekonají písemnou práci z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (navazuje na společnou část MZ) ani písemnou zkoušku z cizího jazyka (nenavazuje na společnou část MZ) v opravných ani náhradních termínech.

Ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (navazuje na společnou část MZ) jsou pro tyto žáky volitelné.

Žáci, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2019/20,

nekonají pouze písemnou práci z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (navazuje na společnou část MZ) v opravných ani náhradních termínech.

 

Podnikání denní, Vlasová kosmetika

Cestovní ruch

praktická profilová zkouška – zahájení v 7.00 hod.

ústní profilové zkoušky – zahájení v 7.30 hod.

praktická profilová zkouška – zahájení v 8.00 hod.

ústní profilové zkoušky – zahájení v 7.30 hod.

Podnikání, obchod a služby

Hotelnictví a turismus

praktická profilová zkouška – zahájení v 7.00 hod.

ústní profilové zkoušky – zahájení v 7.30 hod.

obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí – zahájení v 8.30 hod.

ústní profilové zkoušky – zahájení v 7.30 hod

Sociální činnost

Kosmetička

písemná práce z českého jazyka a literatury – zahájení v 8.00 hod. (žáci, kteří opakují MZ)

praktická profilová zkouška – zahájení v 6.45 hod.

ústní profilové zkoušky – zahájení v 7.30 hod.

praktická profilová zkouška (písemná část) – zahájení v 7.30 hod.

praktická profilová zkouška – zahájení v 7.00 hod.

ústní profilové zkoušky –zahájení v 7.30 hod.

 

Komplexní zkoušky a didaktické testy všech oborů – zahájení dle pokynů MŠMT ČR

 

Ve Znojmě dne 17. března 2021                                          Schválil: Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy

 

Maturity

Stránka

  • 1