Obsah

Náhradní a opravný termín ZZ

Školní rok 2021/2022

19. 9. 2022

23. 9. 2022

Písemná závěrečná zkouška: 19. 9. 2022

Praktická závěrečná zkouška: 20. - 22. 09. 2022 dle harmonogramu

Ústní závěrečná zkouška: 22. 09. 2022 – třídy: A3.A/KA3.A

            23. 09. 2022 – třídy: KČ3.A/TR3.A

 

JAK ŠKOLSKÝ ZÁKON UPRAVUJE ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU UČŇŮ

ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU UPRAVUJE ŠKOLSKÝ ZÁKON V NÁSLEDUJÍCÍCH PARAGRAFECH:

Závěrečná zkouška: § 74, § 75 a § 76

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky: § 82

Společná ustanovení: § 183c

Závěrečná zkouška § 74

 

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na sekretariát školy. 

K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku.

 

NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA- Kvalita pro učňovské školství

NZZ2

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015. Naše škola se do projektu zapojila mnohem džíve.

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů, na něž přispíval Evropský sociální fond: Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2. Od srpna 2014 zabezpečuje nové závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti, o financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Všechny učební obory na SOU a SOŠ, SČMSD Přímětická  vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT- JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek).Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ2 – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující.Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace.Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikaci, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků. ORGANIZACE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKYZadávání závěrečné zkoušky probíhají v souladu s platnou legislativou (Vyhláška č. 36/2014 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem).Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Písemná zkouška Pro písemnou zkoušku se vygeneruje z jednotného zadání pro každého žáka jedno zadání. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Praktická zkouškaPro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje.

Ústní zkouškaPro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkouškyHodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Status studenta - do kdy jste studenty po zkoušce?

 

 

 

Harmonogram ZZ červen 2022 Staženo: 39x | 31.05.2022

Praktická ZZ_TR3.A,TR1.Z Staženo: 31x | 31.05.2022

Praktická ZZ_PR3 Staženo: 29x | 31.05.2022

Praktická ZZ_KČ3.A_restaurace Slávie JMK Staženo: 28x | 31.05.2022

Praktická ZZ_KČ3.A,KČ1 Staženo: 31x | 31.05.2022

Praktická ZZ_KA3 Staženo: 37x | 31.05.2022

Praktická ZZ_A3 Staženo: 54x | 31.05.2022

Praktická KČ3.A uč. 106-107 vaření+obsluha+tabule Staženo: 37x | 31.05.2022

Obhajoby SOP_KA3 A Staženo: 30x | 31.05.2022

Hodnocení písemné SOP KČ Staženo: 26x | 13.05.2022

Šablona SOP KČ Staženo: 173x | 21.02.2022

zadání SOP 2022 KČ Staženo: 93x | 19.01.2022

zadání SOP 2022 KA Staženo: 63x | 19.01.2022

Přihláška k závěrečné zkoušce-VZOR Staženo: 145x | 01.02.2021

šablona Kadeřník SOP Staženo: 3590x | 22.01.2019

Stránka

  • 1