Obsah

Organizace školního roku 2021/2022

25.8.- 31.8.2021

přípravný týden všech zaměstnanců školy

25.8. – 7.9.2021

odborná praxe třídy KO4.A

25.8. – 31.8.2021

odborná praxe třídy SČ2.A – náhrada z 2020/2021

25.8.- 31.8.2021

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

25.8.2021

zahajovací porada zaměstnanců školy (8.00 hod.)

31.8.2021

kontrola připravenosti školy (6.30 hod.)

31.8.2021

odevzdání opravených tematických plánů, uložení na server „U“ – Učitel

31.8.2021

porada zaměstnanců školy (9.30 hod.) 

1.9.2021 - 31.1.2022

doba trvání 1. pololetí školního roku 2021/2022

1.9.- 3.9.2021

didaktické testy společné části MZ – opravný a náhradní termín (spádová škola)

2.9. – 3.9.2021

Adaptační kurz pro žáky 1.ročníku

2.9.– 8.9.2021

odborná praxe třídy HT2.A, SČ3.A – náhrada z 2020/2021

2.9 – 15.9.2021

odborná praxe třídy HT3.A

9.9.– 22.9.2021

odborná praxe třídy SČ3.A

3.9.2021

profilová zkouška MZ třídy  HT4.B  (soubor odborných předmětů – praktická část) – opravný termín

3.9.2021

ústní zkoušky profilové části MZ třídy HT4.A – náhradní a opravný termín

6.9.2021

profilová zkouška MZ třídy KO4.A, CR4.A, PS4.A – praktická zkouška - písemná část – opravný a náhradní termín

8.9.2021

profilová zkouška MZ třídy KO4.A – praktická zkouška – praktická část – opravný a náhradní termín

8.9.2021

ústní zkoušky profilové části MZ třídy SČ4.A, PO5, VK5 – náhradní a opravný termín

9.9.2021

ústní zkoušky profilové části MZ třídy CR4.A – náhradní a opravný termín

10.9.2021

ústní zkoušky profilové části MZ třídy KO4.A – náhradní a opravný termín

 

 

10.9.2021

odevzdání opravených seznamů žáků u ZŘTV (1x), založení seznamů do TK

10.9.2021

odevzdání vyplněných studijních průkazů a žákovských knížek s fotografiemi k podpisu řediteli školy

10.9.2021

založení katalogových listů

30.8.2021

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy KA3.A – praktická (7.00)

20. – 22.9.2021

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy KČ3.B – praktická (7.00)

23.9.2021

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy A3.A,KA3.A – ústní (8.00)

24.9.2021

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy KČ3.A,KČ3.B.KČ1.Z – ústní (8.00)

28.9.2021

Den české státnosti (úterý)

12.10.2021

Den otevřených dveří – Miroslav (9.00 – 14.00 hod.)

21.10.2021

Carraro Barista Přímka Cup 2021 (9.30 – 16.00)

28.10.2021

Den vzniku samostatného československého státu (čtvrtek)

27.10.- 29.10.2021

podzimní prázdniny

5.11.2021

prezentace  oborů SŠ – SOŠ a SOU Dvořákova, Znojmo (8.00 – 17.00)

2.11.2021

pedagogická rada – čtvrtletní hodnocení (13.00 hod.)

2.11.2021

třídní schůzky – 2. – 4. ročník (15.00 hod.)

4.11.2021

třídní schůzky – 1. ročník (15.00 hod.)

17.11.2021

Den boje za svobodu a demokracii (středa)

18.11.2021

Řemeslo má budoucnost (8.00 – 13.00 hod.)

26.11.2021

termín odevzdání přihlášek k MZ ŘŠ (jaro 2021)

9.12. 2021

Vánoční výstava (8.00 – 16.00 hod.)

9.12. – 22.12. 2021

odborná praxe třídy SČ4.A

16.12. – 22.12.2021

odborná praxe třídy SČ2.A

 

 

23.12.2021 –2.1.2022

vánoční prázdniny (vyučování začíná v PO 3.1.2022 –lichý týden)

12.1.2022

Den otevřených dveří (14.00 – 17.00 hod.)

24.1.2022

termín uzavření klasifikace ve třídách všech tříd SOU, SOŠ a SAUO (do 14.00 hod.)

26.1.2022

pedagogická rada – pololetní klasifikační porada všech tříd SOU, SOŠ a SAUO (14.00 hod.)

28.1.2022

vydávání vysvědčení žákům tříd všech učebních oborů lichého týdne

31.1.2022

vydávání vysvědčení žákům tříd všech učebních oborů sudého týdne a ostatním žákům oborů SOŠ a SAUO+ POD, KČ1Z, KO1Z TR1Z

1.2.- 30.6.2022

doba trvání 2. pololetí školního roku 2021/2022

4.2.2022

pololetní prázdniny

 

 

10.2.2022

přijímací zkoušky nanečisto  (14.00- 17.00 hod.)

7.3.-13.3.2022

jarní prázdniny

16.2.2022

odevzdání témat k MZ řediteli školy

1.3.2021

termín odevzdání přihlášek ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení pro ŠR 2022/2023

29.3. 2022

pedagogická rada – třičtvrtletní hodnocení (12.00 hod.)

29.3. 2022

třídní schůzky – 2. – 4. ročník (15.00 hod.)

31.3. 2022

třídní schůzky – 1. ročník (15.00 hod.) středa

31.3. 2022

termín odevzdání seznamů lit. děl k MZ ŘŠ (jaro 2022)

 

 

duben.2022

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 1. řádný termín

duben 2022

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 2. řádný termín

1.4. – 15.5.2022

profilová část MZ konaná formou písemné a praktické ZK

2.5. – 5.5.2022

didaktické testy společné části MZ

22.4.2022

odevzdání  témat k ZZ řediteli školy

2.5. – 10.6.2022

termíny konání společné a profilové části MZ – jaro 2022

2.5. – 15.5.2022

dílčí zkoušky společné části MZ – DT – jaro 2022

22.4.2022

termín uzavření klasifikace v MZ třídách CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, SČ4.A, PO5, PO3.D(do 12.00 hod.)

27.4.2022

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada MZ tříd CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, SČ4.A, PO5, PO3.D (14.00 hod.)

29.4.2022

volno k přípravě na vykonání MZ – CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, SČ4.A, PO5, PO3.D

 

 

květen 2022

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 1. náhradní termín

květen 2022

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 2. náhradní termín

16.5. – 10.6.2022  

dílčí zkoušky profilové části MZ konané formou ústní zkoušky

17.5. – 28.5.2022

odborná praxe tříd PS2.A, PS3.A

18.5. – 31.5.2022

odborná praxe třídy HT2.A

26.5.2022

termín uzavření klasifikace ve třídách 3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, TR1.Z + HT1.A, CR2.A

30.5.2022

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada tříd

3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, TR1.Z +HT1.A, CR2.A

31.5.2022

vydání vysvědčení za 2. pol. šk. r. 2021/2022 – třídy

3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z,TR1.Z

1.6. 2022

písemná část závěrečných zkoušek tříd 3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, TR1.Z

2.6. –15.6.2022

praktická část závěrečných zkoušek tříd 3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, TR1.Z

16.6. – 22.6.2022

praktická a ústní část závěrečných zkoušek tříd 3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, TR1.Z

2.6. – 29.6.2022

odborná praxe třídy CR2.A

17.6.2022

ročníková zkouška HT2.A

16.6. – 29.6.2022

odborná praxe třídy HT1.A, KO3.A, PO4, SČ2.A

14.6.2022

termín uzavření klasifikace ve třídách KO3.A, SČ2.A,  PO4

21.6.2022

termín uzavření klasifikace ve třídě SČ3.A

23.6. – 29.6.2022

odborná praxe třídy SČ3.A

23.6.2022

termín uzavření klasifikace ve třídách 1. a 2. ročníku SOU +1. -3. ročníku SOŠ + PO1.D, PO2.D, KO1.Z (do 12.00 hod.)

27.6.2022

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada tříd      1. a 2. ročníku SOU a 1.- 3. ročníku SOŠ  (12.00 hod.)

30.6.2022

vydávání vysvědčení žákům ve třídách 1. a 2. ročníku SOU a 1.- 3. ročníku SOŠ

11.6. – 25.6.2022

termín odevzdání přihlášek k MZ ŘŠ (podzim 2022)

25.6.2022

termín odevzdání seznamů lit. děl k MZ ŘŠ (podzim 2022)

1.7.-31.8.2022

hlavní prázdniny

25.8. – 7.9.2022

odborná praxe třídy KO3.A ( 2022/2023 KO4.A)