Obsah

Charakteristika vzdělávacích programů

Zaučený prodavač

Cílem programu je prakticky připravit uchazeče na hlavní činnosti zaučených prodavačů v podmínkách současného trhu, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti tak, aby:

 • ovládal dovednosti související s prodejem zboží,
 • získal základní vědomosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP a hygieny prodeje
 • vykonával práce spojené s objednáváním, přejímkou, skladováním a ošetřováním, popř. reklamací zboží
 • vykonával práce spojené s inventarizací
 • osvojil si základní administrativu prodejny včetně jednoduchého účetnictví
 • jednal a komunikoval na základě společenských pravidel se zákazníky, obchodními partnery a spolupracovníky

 

Kadeřnicko-kosmetická péče a úprava zákazníka

Cílem programu je praktická příprava uchazeče na hlavní činnosti v oblasti péče o tělo v podmínkách současného trhu, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti tak, aby:

 • ovládal dovednosti související dodržením základních hygienických pravidel péče o pokožku hlavy a obličeje
 • si osvojil manipulační techniky práce s kadeřnickým a kosmetickým náčiním
 • prováděl typy účesů vzhledem k typu obličeje
 • upravoval účesy podle požadavků zákazníka
 • dodržoval technologické postupy líčení vzhledem k trendům a přáním zákazníka
 • upravil oční okolí
 • pečoval o pokožku a vzhled rukou

 

Asistentka 21. století

Cílem programu je prohloubit dosavadní znalosti a dovednosti uchazeče působícího v oblasti administrativy podle současných požadavků a trendů v této oblasti tak, aby:

 • ovládal základní komunikační fráze z anglického jazyka
 • vedl kancelářskou agendu a komunikaci v 1německém jazyce
 • využíval při práci osobní počítač a jeho programový software
 • v písemné i elektronické komunikaci dodržoval normy ČSN 01 6910
 • jednal podle společenských pravidel
 • pečoval o svůj vzhled a volil vhodné barvy a způsoby líčení v souladu s pracovní pozicí