Obsah

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky – dodatek

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod nekonání, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil.

Uchazeč, může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve SŠ po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

Testování uchazečů – jednotná přijímací zkouška pro uchazeče o obory Kosmetička a Podnikání – denní (nástavba)

Jednotné přijímací zkoušky (obor Kosmetička) se mohou zúčastnit jen uchazeči ze ZŠ, kteří

 • nemají příznaky onemocnění COVID-19 a
 • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenních testu, který byl proveden na ZŠ (ne starší 7 dnů)
 • nebo doloží lékařské potvrzení, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (ne starší 90 dnů)
 • nebo doloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (ne starší 7 dnů)
 • nebo certifikátem MZCR o provedeném očkování

 

Jednotné přijímací zkoušky (obor Podnikání – denní) se mohou zúčastnit jen uchazeči, kteří

 • nemají příznaky onemocnění COVID 19 a
 • v současné době studují na naší škole, budou testováni v den konání JPZ, k této zkoušce se dostaví o půl hodiny dříve, aby mohl být tento test vykonán
 • v současné době žáky ZŠ ani žáky SŠ se buď prokáží dokladem viz níže bod c),d),e) nebo se k této zkoušce dostaví o půl hodiny dříve, aby mohl být tento test vykonán (tento test bude zpoplatněn – 110 Kč)
 • nebo doloží lékařské potvrzení, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (ne starší 90 dnů)
 • nebo doloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (ne starší 7 dnů)
 • nebo certifikátem MZCR o provedeném očkování

 

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

Všichni uchazeči/žáci se k JPZ dostaví v 8.00 hod.  - k předání potvrzení nebo k otestování (viz výše)

 

Termíny JPZ

1. řádný termín 3. května 2021

2. rádný termín 4. května 2021

 

Nové informace k přijímacímu řízení pro všechny uchazeče

Informace, které jsme obdrželi z MŠMT (16.3.2021), týkají se:

 1. posunutí termínu pro vydání zápisového lístku na ZŠ:
  • z data 6. dubna 2021 na termín 30. dubna 2021

       2.  odevzdání zápisového lístku

 • zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků

       3.  zveřejnění výsledků přijímacího řízení, resp. seznamu přijatých uchazečů:

 • v případě oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, kde se nekonají JPZ

- 19. května 2021

 • v případě oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, kde se konají JPZ - nejdříve 19. května nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků, tj. 21. května 2021.
 • v případě oborů středního vzdělání s výučním listem - 19. května 2021

   4.      posunutí termínů konání jednotných přijímacích zkoušek

Týká se pouze oborů, kde se JPZ konají: (69 – 41 – L/01) Kosmetička a (64 – 41 – L/51)

Podnikání – denní (nástavba)

 

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

 1. termín JPZ: pondělí 3. května 2021
 2. termín JPZ: úterý 4. května 2021

Náhradní termín JPZ:

 1. náhradní termín: středa 2. června 2021
 2. náhradní termín: čtvrtek 3. června 2021

 

5.   Pozvánku k JPZ (týká se pouze oborů Kosmetička a nástavbového studia Podnikání – denní) zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna.

Pokud máte dotazy, kontaktujte mě, prosím.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

 

Informace ke konání/nekonání JPZ pro uchazeče o střední vzdělání s maturitní zkouškou

Ředitel školy v souladu s Opatřeními obecné povahy, které vydalo MŠMT s platností k 5. 1. 2021 dle výroku IV. a dle Kritérií přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (denní i dálková formě)

rozhodl dne 5. 3. 2021 o konání/nekonání JPZ u těchto oborů takto:

 

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma

vzdělávání

Koná JPZ

ano/ne

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání (Podnikání, obchod a služby)

denní

ne

65-42-M/01 

Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)

denní

ne

65-42-M/02 

Cestovní ruch

denní

ne

75-41-M/01

Sociální činnost

denní

ne

69-41-L/01

Kosmetické služby (Kosmetička)

denní

ano

64-41-L/51 

Podnikání (Vlasová kosmetika)

denní

ne

64-41-L/51 

Podnikání – denní

denní

ano

64-41-L/51 

Podnikání – dálkové

dálkové

ne

 

Důležité sdělení pro žáky, kteří budou JPZ konat:

 • Je zachován princip, že každý uchazeč má právo konat JPZ dvakrát (mimo obory vzdělání víceletých gymnázií), v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud má uchazeč na přihlášce uvedenu školu, která JPZ nekoná (buď z důvodu konání pouze školní přijímací zkoušky nebo z důvodu nekonání přijímací zkoušky vůbec), koná uchazeč JPZ v obou termínech na té škole uvedené v přihlášce, která JPZ koná.
 • Informaci o místu a čase konání JPZ i školní přijímací zkoušky získá uchazeč z pozvánky zaslané ředitelem školy nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.
 • U testů z jazyka českého se doba prodlužuje o 10 minut na 70 minut celkem a u testů z matematiky se doba prodlužuje o 15 minut na 85 minut celkem. Podoba samotných testů se nemění.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

 

 

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení můžete odevzdat do 1.3.2021 na sekretariátu školy.
Každý pracovní den od 7:00 – 14:30 hod.
V době jarních prázdnin (22. – 26.2.2021) od 8:00 – 16:00 hod.

Čeká vás letos Jednotná přijímací zkouška na střední školu?
Jste zklamaní, že si v letošním roce u nás nevyzkoušíte Jednotnou přijímací zkoušku nanečisto?
Nevadí!
Nabízíme vám možnost vyzkoušet si z pohodlí domova ZDARMA
Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2021 (cermat.cz).

 

Na této stránce najdete testy k procvičování.

 

 

 

 

Přijímací zkoušky – dodatek

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod nekonání, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil.

Uchazeč, může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve SŠ po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Nové informace k přijímacímu řízení pro všechny uchazeče

Informace, které jsme obdrželi z MŠMT (16.3.2021), týkají se:

 1. posunutí termínu pro vydání zápisového lístku na ZŠ:
  • z data 6. dubna 2021 na termín 30. dubna 2021

       2.  odevzdání zápisového lístku

 • zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků

       3.  zveřejnění výsledků přijímacího řízení, resp. seznamu přijatých uchazečů:

 • v případě oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, kde se nekonají JPZ

- 19. května 2021

 • v případě oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, kde se konají JPZ - nejdříve 19. května nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků, tj. 21. května 2021.
 • v případě oborů středního vzdělání s výučním listem - 19. května 2021

   4.      posunutí termínů konání jednotných přijímacích zkoušek

Týká se pouze oborů, kde se JPZ konají: (69 – 41 – L/01) Kosmetička a (64 – 41 – L/51)

Podnikání – denní (nástavba)

Náhradní termín JPZ:

 1. náhradní termín: středa 2. června 2021
 2. náhradní termín: čtvrtek 3. června 2021

 

Pokud máte dotazy, kontaktujte mě, prosím.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

 

 

Informace o přijímacím řízení na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace o přijímacím řízení na stránkách CERMAT https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Přihlášky ke studiu

Prihlaska_SS_denni - excel

Prihlaska_SS_denni - PDF

Prihlaska_SS_nastavba - excel

Prihlaska_SS_nastavba - PDF

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021-2022 pro obory středního vzdělávání s výučním listem (denní forma)

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (denní i dálková forma)

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021-2022 pro obory středního vzdělávání s maturitním vysvědčením a výučním listem (zkrácená forma)

 

 

VYSVĚTLIVKY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK

 

Vyplněnou přihlášku obdržíte na vaší základní škole, tiskopis přihlášky si můžete stáhnout na této stránce nebo si pro něj můžete přijít osobně do kanceláře naší školy.

 

K přihlášce na denní studium je nutné mít vyplněno:

•             Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na straně 1 (není potřeba k nástavbovému a dálkovému studiu)

•             Kulaté razítko a podpis ředitele základní školy na straně 2 nebo ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (nebo z posledních dvou dokončených ročníků ZŠ).Při předání přihlášky je možné doložit originál vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (nebo z posledních dvou dokončených ročníků ZŠ), v tomto případě není třeba ověřená kopie vysvědčení.

•             Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat na obě zvolené střední školy (v případě, že uchazeč zvolí na jedné střední škole dva obory, odevzdává dvě přihlášky), na každou z nich po jednom vyhotovení, obě přihlášky musí být totožné.

•             Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, předloží k přihlášce ke studiu buď ve formě originálu, nebo úředně ověřené kopie, doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání. Formulář podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Součástí Doporučení je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení. Bez udělení informovaného souhlasu není ředitel střední školy oprávněn k poskytnutí navržených uzpůsobení.

 

 

K přihlášce na nástavbové a dálkové studium je nutné mít vyplněno:

 

•             Kulaté razítko a podpis ředitele střední školy na straně 2 nebo ověřená kopie vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku SŠ. Při předání přihlášky je možné doložit originál vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku SŠ, v tomto případě není třeba ověřená kopie vysvědčení.

•             Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, předloží k přihlášce ke studiu buď ve formě originálu, nebo úředně ověřené kopie, doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání. Formulář podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Součástí Doporučení je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení. Bez udělení informovaného souhlasu není ředitel střední školy oprávněn k poskytnutí navržených uzpůsobení.

 

 

Podmínky přijetí do zkráceného studia

 

Uchazeč předloží:

•             řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku

•             doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, ročníkové vysvědčení z posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou)

•             závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou, popřípadě ročníkové vysvědčení z posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy

 

Po odevzdání/ doručení přihlášky ke studiu, vám přihlášku zaevidujeme a písemně/ e-mailem předáme registrační číslo a další sdělení k přijímacímu řízení.

 

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 

Uchazeči hlásící se do nástavbového a zkráceného studia, vyplňují zápisový formulář, který obdrží spolu s rozhodnutím o přijetí na sekretariátu školy. Zápisový lístek se jich netýká.

 

Zápisový lístek obdrží uchazeč na základní škole.

 

Uchazeči, kteří se hlásí na denní studium a již nejsou žáky základní školy musí o zápisový lístek požádat na příslušném krajském úřadu dle místa trvalého bydliště.

Uchazeči s adresou trvalého bydliště v jihomoravském kraji žádají o zápisový lístek

 

doporučeně poštou na adresu:

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

odbor školství

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 BRNO

 

nebo

 

osobně na odboru školství

 

Cejl 530/73, 601 82 BRNO

 

podrobné informace naleznete na: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky

 

POKUD ŽÁK NEBYL KE STUDIU PŘIJAT, DOSTAVTE SE OSOBNĚ DO KANCELÁŘE ŠKOLY, ZDE SE POKUSÍME VŠE SPOLEČNÝMI SILAMI VYŘEŠIT.

 

2. kolo přijímacího řízení proběhne na základě rozhodnutí ředitele školy, dle obsazenosti jednotlivých oborů.

Stránka

 • 1