Obsah

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky – dodatek

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod nekonání, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil.

Uchazeč, může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve SŠ po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

Testování uchazečů – jednotná přijímací zkouška pro uchazeče o obory Kosmetička a Podnikání – denní (nástavba)

Jednotné přijímací zkoušky (obor Kosmetička) se mohou zúčastnit jen uchazeči ze ZŠ, kteří

 • nemají příznaky onemocnění COVID-19 a
 • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenních testu, který byl proveden na ZŠ (ne starší 7 dnů)
 • nebo doloží lékařské potvrzení, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (ne starší 90 dnů)
 • nebo doloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (ne starší 7 dnů)
 • nebo certifikátem MZCR o provedeném očkování

 

Jednotné přijímací zkoušky (obor Podnikání – denní) se mohou zúčastnit jen uchazeči, kteří

 • nemají příznaky onemocnění COVID 19 a
 • v současné době studují na naší škole, budou testováni v den konání JPZ, k této zkoušce se dostaví o půl hodiny dříve, aby mohl být tento test vykonán
 • v současné době žáky ZŠ ani žáky SŠ se buď prokáží dokladem viz níže bod c),d),e) nebo se k této zkoušce dostaví o půl hodiny dříve, aby mohl být tento test vykonán (tento test bude zpoplatněn – 110 Kč)
 • nebo doloží lékařské potvrzení, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (ne starší 90 dnů)
 • nebo doloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (ne starší 7 dnů)
 • nebo certifikátem MZCR o provedeném očkování

 

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

Všichni uchazeči/žáci se k JPZ dostaví v 8.00 hod.  - k předání potvrzení nebo k otestování (viz výše)

 

Termíny JPZ

1. řádný termín 3. května 2021

2. rádný termín 4. května 2021

 

Nové informace k přijímacímu řízení pro všechny uchazeče

Informace, které jsme obdrželi z MŠMT (16.3.2021), týkají se:

 1. posunutí termínu pro vydání zápisového lístku na ZŠ:
  • z data 6. dubna 2021 na termín 30. dubna 2021

       2.  odevzdání zápisového lístku

 • zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků

       3.  zveřejnění výsledků přijímacího řízení, resp. seznamu přijatých uchazečů:

 • v případě oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, kde se nekonají JPZ

- 19. května 2021

 • v případě oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, kde se konají JPZ - nejdříve 19. května nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků, tj. 21. května 2021.
 • v případě oborů středního vzdělání s výučním listem - 19. května 2021

   4.      posunutí termínů konání jednotných přijímacích zkoušek

Týká se pouze oborů, kde se JPZ konají: (69 – 41 – L/01) Kosmetička a (64 – 41 – L/51)

Podnikání – denní (nástavba)

 

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

 1. termín JPZ: pondělí 3. května 2021
 2. termín JPZ: úterý 4. května 2021

Náhradní termín JPZ:

 1. náhradní termín: středa 2. června 2021
 2. náhradní termín: čtvrtek 3. června 2021

 

5.   Pozvánku k JPZ (týká se pouze oborů Kosmetička a nástavbového studia Podnikání – denní) zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna.

Pokud máte dotazy, kontaktujte mě, prosím.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

 

Informace ke konání/nekonání JPZ pro uchazeče o střední vzdělání s maturitní zkouškou

Ředitel školy v souladu s Opatřeními obecné povahy, které vydalo MŠMT s platností k 5. 1. 2021 dle výroku IV. a dle Kritérií přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (denní i dálková formě)

rozhodl dne 5. 3. 2021 o konání/nekonání JPZ u těchto oborů takto:

 

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma

vzdělávání

Koná JPZ

ano/ne

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání (Podnikání, obchod a služby)

denní

ne

65-42-M/01 

Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)

denní

ne

65-42-M/02 

Cestovní ruch

denní

ne

75-41-M/01

Sociální činnost

denní

ne

69-41-L/01

Kosmetické služby (Kosmetička)

denní

ano

64-41-L/51 

Podnikání (Vlasová kosmetika)

denní

ne

64-41-L/51 

Podnikání – denní

denní

ano

64-41-L/51 

Podnikání – dálkové

dálkové

ne

 

Důležité sdělení pro žáky, kteří budou JPZ konat:

 • Je zachován princip, že každý uchazeč má právo konat JPZ dvakrát (mimo obory vzdělání víceletých gymnázií), v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud má uchazeč na přihlášce uvedenu školu, která JPZ nekoná (buď z důvodu konání pouze školní přijímací zkoušky nebo z důvodu nekonání přijímací zkoušky vůbec), koná uchazeč JPZ v obou termínech na té škole uvedené v přihlášce, která JPZ koná.
 • Informaci o místu a čase konání JPZ i školní přijímací zkoušky získá uchazeč z pozvánky zaslané ředitelem školy nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.
 • U testů z jazyka českého se doba prodlužuje o 10 minut na 70 minut celkem a u testů z matematiky se doba prodlužuje o 15 minut na 85 minut celkem. Podoba samotných testů se nemění.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

 

 

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení můžete odevzdat do 1.3.2021 na sekretariátu školy.
Každý pracovní den od 7:00 – 14:30 hod.
V době jarních prázdnin (22. – 26.2.2021) od 8:00 – 16:00 hod.

Čeká vás letos Jednotná přijímací zkouška na střední školu?
Jste zklamaní, že si v letošním roce u nás nevyzkoušíte Jednotnou přijímací zkoušku nanečisto?
Nevadí!
Nabízíme vám možnost vyzkoušet si z pohodlí domova ZDARMA
Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2021 (cermat.cz).

 

Na této stránce najdete testy k procvičování.

 

 

 

 

3. kolo přijímacího řízení

 

Výsledky

Kuchař-číšník - zkrácené 19.08.2021

Kosmetické služby-zkrácené 19.08.2021

Truhlář - zkrácené 19.08.2021

Podnikání - dálkové 19.08.2021

Kuchař_číšník 19.08.2021

Automechanik 19.08.2021

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021-2022

2021-2022 Kritéria 3. kola PŘ 02.08.2021

Stránka

 • 1