KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program 69-51-H/01
Základní údaje:
  • rámcový vzdělávací program – 69-51-H/01 Kadeřník
  • délka a forma vzdělání – tři roky, denní forma vzdělávání
  • <ppodmínky přijetí – splnění povinné školní docházky
  • ukončení vzdělání – závěrečná zkouška
  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s výučním listem
Popis oboru:

Vzdělání v oboru umožní absolventovi poskytování kadeřnických služeb v malých i středně velkých provozovnách, studiích či salónech v pozici živnostníka nebo zaměstnance. Absolvent vytváří účesy podle vhodně zvolených technologických postupů v souladu s přáním zákazníka, estetickými postupy, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Po nezbytném zapracování je schopen podnikat v oboru.

Možnost dalšího vzdělávání:

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích, a tak získat střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 50,- Kč.
Žáci platí školné.

Nabídky všech oborů s učebním plánem najdete zde.

Image