Obsah

Školní vzdělávací program 63-41-M/01 PODNIKÁNÍ, OBCHOD A SLUŽBY

Podnikání, obchod a služby

Základní údaje:

  • délka a forma vzdělání – čtyři roky, denní forma vzdělávání
  • podmínky přijetí – splnění povinné školní docházky
  • způsob ukončení – maturitní zkouška
  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Popis oboru:

Absolvent oboru Podnikání, obchod a služby se uplatní v profesích zaměřených na výkon ekonomických, obchodních, podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem, v ostatních organizacích i ve veřejné správě. Je připraven pro výkon povolání v oblasti hotelnictví a pohostinství se zaměřením na úseky stravovací, ubytovací, odbytové recepce. Příkladem jsou povolání: účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, personalista, hotelový recepční, číšník a další.

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Po ukončení středoškolského vzdělávání mohou zájemci pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

 

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 35,- Kč.
Žáci platí školné 6000,- Kč za rok.

 

Učební plány všech oborů najdete zde.