Obsah

Školní vzdělávací program 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

Hotelovka

Základní údaje:

  • délka a forma vzdělání – čtyři roky, denní forma vzdělávání
  • podmínky přijetí – splnění povinné školní docházky
  • způsob ukončení – maturitní zkouška
  • poskytované vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Popis oboru:

Absolventi oboru Hotelnictví a turismus naleznou uplatnění ve středních technicko-hospodářských funkcích ve stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu. Mohou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídicí na pracovní pozici zaměstnance, zaměstnavatele i podnikatele. Mohou pracovat v oblasti restauračního či hotelového provozu a v lázeňství (např. restaurace, kavárna, bar, hotel, penzion) na všech provozně technických úsecích (recepce, výrobní, odbytový a ubytovací úsek).

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Po ukončení středoškolského vzdělávání mohou zájemci pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

 

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 35,- Kč.
Žáci platí školné 6000,- Kč za rok.

 

Učební plány všech oborů najdete zde.

Hotelnictví a turismus

Hotelovka v akci