Obsah

NÁSTAVBOVÉ DENNÍ STUDIUM 65-41-L/51 Gastronomie (SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ)

Základní údaje:

  • délka a forma vzdělání – dva roky, denní forma vzdělávání
  • podmínky přijetí – výuční list
  • ukončení vzdělání – maturitní zkouška
  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Popis oboru:

Absolvent oboru Společné stravování najde uplatnění ve funkcích v technicko-hospodářských profesích zaměřených na výkon ekonomických, provozně-ekonomických, obchodních a administrativních činností zejména při řízení vlastní restaurace, jídelny apod. Příkladem jsou povolání jako kuchař nebo číšník a ve vedoucích pozicích jako šéfkuchař, provozář, vrchní číšník aj.

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Po ukončení středoškolského vzdělávání mohou zájemci pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

 

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 35,- Kč.
Žáci platí školné 6000,- Kč za rok.

 

Učební plány všech oborů najdete zde.