Obsah

Poradenské služby

Poradenské služby poskytuje:

  • ředitel školy a jeho zástupci
  • výchovný poradce
  • školní metodik prevence
  • koordinátor pro práci s nadanými žáky
  • koordinátor pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sociálně znevýhodněnými žáky a žáky se zdravotním handicapem
  • koordinátor pro tvorbu a realizaci vzdělávacích programů

 

Pracovní pozice

Jméno

Telefon

E-mail

Konzultační hodiny

výchovný poradce Mgr. Ludmila Karpíšková 537 020 512 karpiskova.ludmila@sousoszn.cz středa 8.55 – 9.50 hod.
koordinátor pro práci
s nadaným žáky
Mgr. Jana Kamarádová

537 020 513

608 642 862

kamaradova.j@sousoszn.cz pondělí 13.50 – 14.35 hod.
koordinátor pro práci se žáky s porucham učení Mgr. Jana Kamarádová

537 020 513

608 642 862

kamaradova.j@sousoszn.cz pondělí 13.50 – 14.35 hod.
koordinátor pro práci se sociálně znevýhodněnými žáky Mgr. Jana Kamarádová

537 020 513

608 642 862

kamaradova.j@sousoszn.cz pondělí 13.50 – 14.35 hod.
koordinátor pro práci se žáky se zdravotním handicapem Mgr. Jana Kamarádová

537 020 513

608 642 862

kamaradova.j@sousoszn.cz pondělí 13.50 – 14.35 hod.
metodik prevence Mgr. Lucie Pláňková

537 020 511

724 536 514

plankova.lucie@sousoszn.cz pondělí 13.00 – 14.00 hod.