Den poezie na Přímce se letos nesl ve výtvarném duchu

Markéta Řeřuchová Školní rok 2023-2024

Dne 9. listopadu proběhl v naší školní knihovně Den poezie, který se koná každoročně na počest Karla Hynka Máchy. Letošním tématem byly „Básně v obrazech“. Někteří se tohoto výtvarného aspektu zprvu zalekli, ale jak řekla jedna z účastnic, Veronika Bartošková z oboru Grafický design a podnikání: „Propojení obrazu a poezie mi přijde krásné. Navzájem se obě části doplňují a vytváří tak celek.“ A tak jsme se nakonec, i přes počáteční obavy, pustili směle do práce.

Nejprve jsme se se studenty zamýšleli nad tím, jakým způsobem promítnout obraz do poezie. Připomněli jsme si tak kaligramy, ilustrace, koláže nebo třeba i typografii. Dále jsme diskutovali, jak konkrétně téma uchopit, kterou metodu pro vlastní tvorbu zvolit. Někteří žáci použili již vytvořené texty a jiní se pustili jak do tvorby obrazu, tak samotné básně.

Celou akci bych ráda shrnula slovy jednoho ze studentů, a to Petra Kubiše z nástavbového studia oboru Podnikání.

„Den poezie je pro mě vždy dnem určitého odpočinku, kdy mohu dát volný prostor svým myšlenkám a pocitům, které jsou dále uspořádány do básně. Ovšem pojem poezie není pouze o slovech, jež dokáží vyjádřit i ty nejniternější pocity, nálady či názory. I obrazy samotné totiž dokáží vyprávět příběhy a vyvolat v nás různé dojmy. Proto díky propojení obrazu s poezií získáváme dokonalý prožitek. Kombinace napsaných slov s vizuální stránkou nám tak umožní lépe si představit danou myšlenku nebo názor, který daná poezie vypráví. Proto musím říct, že pro mě, nadšence do malování a příznivce poezie, to bylo něco úžasného. Vážně moc jsem si ten den užil. Atmosféra, která zde panovala, byla jako každý rok díky paní učitelce Romaně Tučkové Hahnové výborná a její rady nás amatérské umělce zase posunuly o něco dál. Zkrátka Den poezie je skvělý zážitek, který bych doporučil každému, kdo má takovéto věci rád.“