Na Přímce si připomněli svátek žen

admin01 Aktuality, Školní rok 2022-2023

Příjemné překvapení čekalo osmého března na všechny pedagogické i nepedagogické pracovnice znojemské Přímky. Hned ve vstupní hale uvítal ředitel školy Mgr. Libor Hanzal se dvěma žáky nástavbového studia Ivem Černíkem a Petrem Kubišem příchozí dámy, popřáli jim k Mezinárodnímu dni žen a předali kytičku karafiátů.

Na krátké pracovní poradě pak blahopřál všem ženám k jejich svátku, poděkoval za práci ve školství a obětavost, kterou věnují svým rodinám, blízkým a dětem. Ve školní kavárně byla  pro paní učitelky nachystána káva a zákusek.

Ve školním rozhlase zazněla krátká relace o tomto svátku. Mgr. Marian Keremidský přiblížil žákům něco málo z historie těchto oslav. Studenti se dozvěděli, že jde o mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Velké shromáždění za volební právo žen se konalo právě 8. března 1908 v New Yorku. V České republice je svátek od roku 2004 významným dnem. Je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

Mgr. Kateřina Kotoučová