ZA CHVÍLI V CÍLI, META DOSAŽENA A CO DÁL??

admin01 Aktuality, Školní rok 2022-2023

Na tuto otázku hledají odpověď v současné době žáci posledního, čtvrtého, ročníku oboru Sociální činnost, ale i žáci ročníku třetího, které se v této situaci ocitnou, coby kamenem dohodil.  Odpověď na ni se snažili poskytnout zástupci Evangelické akademie, VOŠ sociálně právní z Brna – zástupce ředitelky Mgr. Jan Vybíral a studentka Anička.

Pro absolventy oboru Sociální činnost je studium sociální práce tím nejlogičtějším krokem. Žáci mohou rozvíjet své dosavadní schopnosti a znalosti, navazují na to, čemu se věnovali na střední škole a profesně se posouvají z pracovníka v sociálních službách na pozici SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA. Po absolvování této Vyšší odborné školy pak mohou dělat plnohodnotnou práci, jak ji popisuje „stoosmička“.

Během studia na zdejší škole se žáci naučí aplikovat v praxi teorie a metody sociální práce, komplexně posuzovat obtížné životní situace klientů. Získají přehled v právních předpisech a hlavně v síti sociálních služeb a v návazných službách. Absolventi jsou potom připraveni pracovat napříč rozmanitými oblastmi sociální práce a s různými cílovými skupinami. Kromě jednotlivců budou umět poskytovat pomoc také celým rodinám a dalším skupinám nebo komunitám. Nemusejí pracovat jen ve službách sociálních. Práce sociálního pracovníka je rozmanitá, co se cílové skupiny týče. Častými klienty jsou také děti, které jsou v ohrožení, v krizové situaci, které jsou nějak znevýhodněné nebo mají určité postižení. Ale jsou to také osoby bez přístřeší, romská komunita, lidé žádající o azyl, osoby závislé, atd.

A jak besedu hodnotí samotní žáci? Velmi pozitivně, kladná slova zazněla ihned po skončení besedy.

„Líbí se mi, že mají podobné nebo dokonce stejné předměty jako my v naší škole, a že je během studia obrovské množství praxe, ve druhém ročníku dokonce celý jeden semestr. Celkem více než 1000 hodin“.                                                                                                                                     Veronika

„Fajn bylo, že nám školu přiblížila samotná studentka, která studuje 2. ročník, je ze Znojma a praxe se mohou absolvovat také mimo město Brno.“                                                                          Nikola

Mgr. Marcela Sabová, vedoucí oboru Sociální činnost