Sociální činnost v Domově pro osoby se zdravotním postižením

admin01 Aktuality, Školní rok 2022-2023

Žáci prvního a druhého ročníku oboru Sociální činnost navštívili dne 16. 11. 2022 Zámek Břežany, jež provozuje několik sociálních služeb. Jednou z nich je zde na zámku Domov pro osoby se zdravotním postižením. Při příchodu je očekávala vedoucí služby Mgr. Ludmila Marxová, která žáky náležitě přivítala a seznámila je s posláním a cíli dané služby. Žáci měli možnost shlédnout prostory zámku, vidět jednotlivé domácnosti klientů, dokonce s některými měli možnost navázat i osobní kontakt.

Po prohlídce vnitřních prostor, mohli žáci vidět i hippoterapii, která se odehrávala v místním parku. Hippoterapie je metoda, při které se využívá léčebný účinek koně. Pohyb hřbetu koně stimuluje centrální nervovou soustavu, zlepšuje koordinaci pohybů a zvyšuje celkovou pohyblivost klienta.

A jaké je hodnocení žáků? Velmi pozitivní – mnozí z nich zde totiž budou vykonávat svoji první praxi, která je již čeká za necelé tři týdny. Teď už nemají tolik ostychu a stresu, poněvadž vědí, kam jít a co je zde čeká.