Výstava o knize a tajemné Zahradě Jiřího Trnky

admin01 Aktuality, Školní rok 2021-2022

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.“

Tyto moudré myšlenky napsal v 17. století český barokní spisovatel, filozof, pedagog a náboženský myslitel Jan Amos Komenský. Měl pravdu. Čtení je důležité. Knihy rozvíjejí fantazii, slovní zásobu, přinášejí mnoho informací. Proto je důležité vést děti a mládež k četbě a literatuře.

Na znojemské Přímce vedeme žáky k tomu, aby četli. Ve škole je velmi dobře vybavená knihovna, kde si může knihu půjčit každý student. Pořádáme také různé soutěže, olympiády a akce zaměřené na lásku k literatuře, podporujeme čtenářskou gramotnost, pracujeme s informacemi a učíme žáky jim porozumět.

Ve třetím podlaží školy je nyní možné navštívit výstavu, která je právě o knihách. Návštěvníci se zde dozví třeba informace o historii knih od starověku až po současnost. Část výstavy je věnována Jiřímu Trnkovi a jeho knize Zahrada.

Jiří Trnka byl český výtvarník, loutkář, ilustrátor, malíř, sochař, spisovatel, scenárista, kostýmní výtvarník a režisér animovaných filmů. Jeden ze zakladatelů českého animovaného filmu a světově uznávaný ilustrátor a tvůrce loutkových filmů. Zahrada je jediná kniha, kterou Trnka sám napsal, ilustroval a později také zfilmoval. Poprvé vyšla v roce 1962.

Tato kniha bude nyní ve Znojmě prezentována na několika stech metrech čtverečních. Už jste někdy viděli mluvící velrybu? Od května do září 2022 budete mít jedinečnou možnost. Světem pohádek a fantazie proslulého výtvarníka Jiřího Trnky ožijí prostory Louckého kláštera. Multimediální projekt oživuje stránky z knihy světoznámého ilustrátora a nabídne dětem i dospělým netradiční setkání na pomezí výstavy, divadelního představení a animovaného filmu.

Pokud rádi čtete, přijďte se podívat na Přímku na výstavu. Pro studenty je pak také připraven vědomostní kvíz z literatury a historie knihy.

Mgr. Kateřina Kotoučová