Za truhláře z Přímky mluví jejich práce

admin01 Proč studovat na přímce

Tříletý učební obor Truhlář většinou zaujme chlapce, ale dokonce i dívky, kteří jsou kreativní, mají vztah ke dřevu a přírodě. Střední škola na Přímětické ve Znojmě má s tímto oborem mnohaletou zkušenost.

V dnešní době informačních technologií používají v teoretickém a praktickém vyučování nejen klasické postupy, ale právě i moderní pomůcky a chytré programy. Škola nabízí výuku přes vizualizér, kdy učitel přímo z učebnice promítá na tabuli. Žák se lépe orientuje, vidí vše názorně. To je perfektní třeba při opravě písemných prací, snadněji a názorně upozorní na časté chyby.

V odborných předmětech je dobrým pomocníkem program Turbo – CAD. Budoucí truhláři se na něm učí jednoduchou grafiku pro vizualizaci, slouží i jako příprava výroby pro CNC stroje, využití má při hodinách technického kreslení. Učitel odborných předmětů má požadované vzdělání a praxi v oboru, je tedy výborným průvodcem ve výuce.

A jak vypadá praktická výuka? První ročník mají na starosti mistři, kteří prošli soukromou praxí, zde se žáci učí základům řemesla, které voní dřevem. Druhý a třetí ročník se přímo podílí na zakázkové výrobě učiliště. V prostorách školy jsme zřídili truhlářskou dílnu. Dle informací ze strany zákazníků jsou s prací učiliště spokojeni. Někteří využívají služby opakovaně, posílají děkovné emaily. Jsme rádi, že za truhláře z Přímky mluví jejich práce.

Pro výuku druhých a třetích ročníků využíváme smluvní pracoviště. Učni si vytvoří pracovní návyky, naučí se jednat s nadřízeným i zákazníkem. Po vyučení mají možnost zůstat u firmy, případně po předložení deníku praxe lépe získají práci. Seznamují se s novými materiály, učí se je správně používat, pracují na moderních strojích. Škola spolupracuje asi s deseti místními firmami. Pracoviště volíme v blízkosti bydliště žáka. Druhý a třetí ročník je odměněn za produktivní práci částkou 500 – 1000 Kč za měsíc.

Během distanční výuky v rámci koronavirových opatření pracovali žáci na svých projektech doma a na dálku konzultovali se svými mistry. Třeba Tomáš Novotný z druhého ročníku perfektně zrenovoval starou zahradní lavičku. Můžete sami posoudit, jak se mu to povedlo.

Mgr. Kateřina Kotoučová