Proč studovat obor Sociální činnost na „Přímce“

admin01 Proč studovat na přímce

Baví tě práce s lidmi? Chceš pomáhat lidem s problémy a víš, že bez pomoci erudovaných lidí se z nich nedostanou? Jsi ta nebo ten, kdo chce ve svém okolí rozdávat radost, štěstí a někoho podporovat? Máš potřebu řešit neduhy ostatních a jsi vybaven potřebnou dávkou empatie? Neboli soucítíš-li s jinými a není ti lhostejný osud druhých lidí? Pokud splňuješ ve všem ANO, studuj Sociální činnost! 

Sociální činnost je velmi široký obor. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů a pozor – matematika se učí pouze dva roky a nebudeš z ní skládat maturitní zkoušku, se v rámci čtyřletého studia dozvíš spoustu informací z odborných předmětů jako je pedagogika, psychologie, sociologie, sociální služby a sociální politika, gerontologie, péče o klienta, rodinná výchova. Aktivizační činnosti budeš rozvíjet v předmětech hudební, výtvarná a dramatická výchova. Během odborné a učební praxe, které je během studia dostatek, se naučíš práci s různými skupinami klientů – s dětmi, dospělými, seniory, nemocnými i zdravými. Navštívíš pobytové, ambulantní i terénní sociální služby. Kromě přímé péče o klienty se seznámíš se základní sociální a ošetřovatelskou dokumentací.

V rámci odborných kompetencí budeš vybaven znalostmi a dovednostmi pro výkon přímé obslužné péče, osobní asistence a výchovné nepedagogické činnosti. Své uplatnění nalezneš především v pobytových a terénních sociálních službách, popřípadě ambulantních zařízeních, mezi něž patří Domovy pro seniory, pečovatelská služba či Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Domovy pro osoby se zvláštním režimem, Centra denních služebHlavní náplní práce je poskytování základní pečovatelské péče, již tvoří hygienická péče, polohování, podávání stravy, podpora soběstačnosti, sebepéče a aktivizace.

Po absolvování studia můžeš pracovat na pozici pracovníka v sociálních službách nebo pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole či na vysoké škole a stát se sociálním pracovníkem. V naší škole dostaneš velmi kvalitní přípravu pro svoji budoucí kariéru.

Co tě v oboru dále čeká?

 • Výuka jednoho cizího jazyka (anglického nebo německého, znalost si procvičíš při komunikaci s mladými lidmi ze zahraničních partnerských škol a organizací)
 • Výuka reflexní terapie nebo znakového jazyka (naučíš se jazyk neslyšících a dokážeš pomocí reflexních zón zmírňovat somatické potíže)
 • Základy bazální stimulace (stimulace klienta ke vnímání jeho vlastního těla)
 • Základy první pomoci
 • Odborná praxe již od druhého ročníku
 • Pravidelná učební praxe ve třetím a čtvrtém ročníku na pracovištích sociálních partnerů

A jaké jsou možnosti uplatnění?

 • Můžeš mít kariéru ve státním i soukromém sektoru na pozici pečovatele (pracovník v sociálních službách) nebo pracovat v různých neziskových organizacích
 • Můžeš pomáhat mladým i starým lidem, osobám nemocným a se zdravotním postižením
 • Můžeš se stát terénním pracovníkem nebo pracovat ve službách ambulantních a pobytových
 • Můžeš být členem týmu, který pečuje o postižené děti, být jejich osobním asistentem
 • Můžeš si založit živnost a pečovat o malé děti (do tří let věku)
 • Můžeš pokračovat ve studiu VOŠ a VŠ

Proč právě obor Sociální činnost a naše škola?

 • Jsme odborná škola, proto se při výuce postupně setkáváš s praxí a prakticky zaměřené předměty začnou převažovat nad těmi všeobecnými. 
 • Žáci všech oborů jezdí na odborné exkurze a akce, absolvují přednášky odborníků z praxe a navštíví mnoho zařízení, která s oborem souvisí.
 • Spolupracujeme s mnoha sociálními partnery, u kterých absolvuješ odbornou i učební praxi. Za náš obor stojí za zmínku CSS Znojmo, Domov Božice, Senecura SeniorCentrum Šanov, Domov pro seniory Jevišovice, Kruh Znojmo, Zámek Břežany, Domov Skalice. Zúčastníš se mezigeneračních setkávání.
 • Můžeš se zapojit do psychologické olympiády a různých projektů.
 • Budeš se učit v moderní a dobře vybavené odborné učebně.
 • Podpoříme tě v dobrovolnických aktivitách u všech cílových skupin a v charitativních sbírkách.
 • Po složení maturitní zkoušky najdeš široké uplatnění na trhu práce.
 • Budou tě učit odborně vzdělaní učitelé, kteří mají praxi a zkušenosti
 • Na začátku studia, první dny v prvním ročníku, absolvuješ adaptační kurz, při kterém se seznámíš s novými spolužáky, dozvíš se více o oboru, naší škole, učitelích i o sobě. V průběhu celého studia si projdeš kariérovým poradenstvím.
 • Během studia si povedeš své vlastní portfolio, v němž se odrazí tvé znalosti, zkušenosti a praxe. Tvůj Deník praxe se rovněž stane nedílnou součástí studia.
 • Ve třetím ročníku tě čeká ročníková práce, kterou prokážeš dovednosti a znalosti z oblasti volnočasových aktivit.
 • Nabízíme poradenské služby jednak v oblasti výchovného a kariérového poradenství, jednak v oblasti prevence rizikového chování.

Co říci závěrem?

Že bez pracovníků v sociálních službách by sociální služby nemohly kvalitně fungovat. Nejenom v  současné době, pandemie koronaviru, si všichni bezesporu zaslouží velký obdiv a uznání. Jejich práci, která je vlastně posláním, nikdo nemůže nahradit. Je potřeba vyzdvihnout jejich obětavost, pracovitost a píli. I naši žáci těmito vlastnostmi disponují, jejich pracovní nasazení je vidět v reálu na pracovištích, kde odvádějí velmi kvalitní práci. Nerozeznáte je od řadových zaměstnanců. Za to jim patří velké DÍKY.

Mgr. Marcela Sabová,

vedoucí oboru Sociální činnost v SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo, s.r.o.