Výsledky voleb – listopad 2014

admin01 Nezařazené

Výsledky voleb do školské rady – zástupci rodičů a zletilých žáků

Volby zástupce rodičů a zletilých žáků do školské rady se konaly ve dnech 11. 11. 2014 a 13. 11. 2014. Volební akt proběhl hlasováním.

VOLEBNÍ KOMISE: Mgr. Libor Hanzal, Mgr. Dana Andelová, Ing. Markéta Řeřuchová

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 452

Voleb se zúčastnilo 54 % oprávněných osob ( je splněna podmínka 50% účasti voličů ) a volby jsou platné. Po ukončení voleb volební komise sečetla počet hlasů pro navrženého kandidáta. Výsledky voleb charakterizuje následující:

VOLENÝ KANDIDÁT: Sabina Pelechová
POČET HLASŮ: 452

DALŠÍ ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY:

Mgr. Dana Andelová – jmenována ředitelem školy

Ing. Zdeňka Súkupová – zvolena za pedagogické pracovníky školy

Volební akt proběhl v souladu § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním,    základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání ( školský zákon)