Praxe – Podnikání, obchod a služby

Praxe – Podnikání, obchod a služby

Cílem předmětu je prohloubení, doplnění vědomostí a dovedností žáků získaných v odborných předmětech. Odborná praxe poskytuje především praktický výcvik v těchto oblastech:

2. ročník:

V zařízeních hotelového a restauračního provozu:

- práce ve výrobním středisku ( kuchyň ),

- práce v odbytovém středisku ( restaurace ),

- práce v ubytovacím středisku ( recepce, hotelové pokoje ).

 

3. ročník:

V podnicích státní správy a soukromého sektoru:

- základní činnosti podniku,

- oblast sociálního a zdravotního pojištění,

- platební styk,

- vedení účetní evidence,

- mzdová evidence,

- daňová problematika,

- fakturace.

Organizace praxe:

2. ročník – odborná praxe

  •  10 pracovních dní v průběhu 2. pololetí školního roku (květen – červen)

3. ročník – odborná praxe

  • 10 pracovních dní v průběhu 2. pololetí školního roku (duben – květen)

3. ročník – učební praxe

  • 1 den v týdnu v průběhu celého školního roku