Škola roku 2014

Škola roku

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. je součástí systému družstevního školství a patří mezi největší školy znojemského regionu.

I přesto, že v současné době nabízí celkem 10 různých učebních a studijních oborů, byla gastronomie od samého počátku existence školy součástí její  hlavní nabídky  a učební obor Kuchař – číšník navštěvuje každoročně nejvíce žáků. Před deseti lety byla nabídka školy rozšířena o další gastronomický obor – Hotelnictví a turismus. Můžeme tedy konstatovat, že již několik desetiletí připravuje škola odborníky do hotelových a restauračních provozů.

V roce 2008 se naše škola stala členem Asociace hotelů a restaurací ČR, jež sdružuje majitele a provozovatele ubytovacích zařízení, restaurací a škol.

AHR ČR od svého vzniku  každoročně uděluje Výroční ceny v různých kategoriích těm členům, kteří mohou být díky své profesionální úrovni dobrým příkladem ostatním kolegům v oboru.

Od roku 2010 byla do Výročních cen zařazena nová kategorie „Škola roku“, o kterou se mohou ucházet všechny školy, jež jsou členy profesního sdružení. Je to prestižní ocenění člena AHR ČR, který působí delší dobu v odborném školství specializovaném právě  pro obor hotelnictví nebo gastronomie a dosahuje špičkové úrovně a kvality ve výchově a odborné přípravě studentů, čímž přispívá ke zvýšení významu a společenského ocenění oboru hotelnictví na veřejnosti.

 V roce 2014  bylo  na tuto cenu nominováno 5 hotelových škol (Chrudim, Znojmo, České Budějovice, Plzeň, Ostrava – Hrabůvka). Návrh na ocenění naší školy zaslali na AHR ČR Jiřina Ondrušová, ředitelka OHK Znojmo, Ing. František Šlapanský, předseda Jednoty spotřební družstvo Moravský Krumlov, Ing. Dušan Varga, absolvent a Ing. Miroslav Bukva, MBA, ředitel partnerského hotelu Clarion Congress Hotel Prague.

O udělení Výroční ceny rozhoduje  komise, která hodnotí úspěchy, aktivitu školy i její přínos pro obor. V neposlední řadě posuzuje také to, co škola dělá  pro studenty navíc. O celkovém výsledku rozhodují  také členové asociace prostřednictvím hlasování.

Letošní Výroční cenu „Škola roku“ získala SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. a toto prestižní ocenění převzal dne 21.11.2014  ředitel školy Mgr. Libor Hanzal ve Smetanově síni Obecního domu v Praze při slavnostním zakončení 9. výroční konference AHR ČR.

Udělení této ceny je oceněním práce pedagogických pracovníků, profesionality výuky, profesní angažovanosti žáků a propojení teorie s praxí.  Důležitá je také podpora zřizovatele, tedy Svazu českých a moravských spotřebních družstev, který vytváří dobré materiální podmínky pro fungování školy.  Pevně věřím, že „Škola roku“ nebude pouze oceněním, ale především také motivací a inspirací pro pedagogické pracovníky i studenty do další práce.

Mgr. Libor Hanzal
ředitel školy