Školní rok 2014/2015

Školní rok 2014/2015

Také v tomto školním roce využili studenti 3. ročníku oboru Podnikání, obchod a služby šanci vyzkoušet si podnikání v praxi a zapojili se do mezinárodního vzdělávacího programu neziskové organizace JUNIOR ACHIEVEMENT, která studentům na celém světě zprostředkovává vzdělání netradičními způsoby, umožňuje výměnu znalostí a zkušeností, pomáhá ověřovat platnost teoretických znalostí ve skutečném podnikání.

Budoucí podnikatelé založili hned dvě studentské společnosti:

Obě studentské společnosti mají firemní profil na facebooku (Cvak, Green Way Ecompany) .

Zpráva k činnosti studentské firmy 2014-15

Ve školním roce 2014/2015 se studenti třetích ročníků studijního oboru Podnikání, obchod a služby již tradičně zapojili do mezinárodního  vzdělávacího programu Junior Achievement. Tato organizace vznikla v ČR na popud Tomáše Bati a má za úkol umožnit studentům zajímavým a netradičním způsobem seznámení s finančním a ekonomickým řízením firmy. Dává žákům jedinečnou možnost pochopit principy podnikání a dopady různé úrovně finančního řízení na existenci a rozvoj firmy, případně vliv na její zánik.

Účastníci mají příležitost prakticky si vyzkoušet různé firemní pozice, naučit se řídit porady, komunikovat na úrovni managementu firmy, ověřit si problémy a jejich řešení v interní komunikaci firmy, seznámit se se zodpovědností pracovníků v rámci organizační struktury firmy, s vytvářením marketingové strategie. Hlavním cílem je naučit žáky prakticky řešit firemní situace a využít těchto poznatků pro jejich budoucí profesionální zaměření. Cílem výuky je předat žákům informaci, že svět podnikání a financí má svoje pravidla a zákonitosti, které je třeba umět dodržovat, nutí je vnímat podnikání v širších vazbách a souvislostech.

Žáci v rámci výuky modulu Studentská společnost zakládají vlastní reálnou studentskou společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. Jde o skutečnou činnost, nikoliv fiktivní. Žáci podnikají s vlastním kapitálem tvořeným osobními vklady členů společnosti. Nesou odpovědnost za svá rozhodnutí, rozhodují o zaměření programu firmy, učí se týmové práci a vzájemné komunikaci.

Ve školním roce 2014/2015 se studenti se svojí firmou zaměřili na ekologii a zdravé životní prostředí. Snažili se vytvořit nové produkty z již nepotřebných materiálů tedy o recyklaci odpadu. Toto hlavní poslání nesl i název studentské firmy – GreenWay eCompany  a logo firmy, které v rámci soutěže studentských firem získalo první místo. Studenti nezůstali jen u výroby recyklovaných produktů, ale snažili se o osvětu ekologie a recyklaci odpadu mezi žáky základních škol na nemálo přednáškách a debatách.

Studenti se také věnovali charitativní činnosti, ve které se zaměřili na pomoc dětem v Dětském domově ve Znojmě. Největším úspěchem studentské firmy v této oblasti nepochybně byla charitativní sbírka plyšových hraček na utkání ledního hokeje znojemských Orlů před Vánoci 2014. Vybrali přes 3 000 plyšových medvídků, nejhezčí z nich darovali o Vánocích dětem z domova, zbylé prodali a výtěžek darovali dětskému domovu. K této charitativní akci se zapojil i tým znojemských hokejistů, kteří přispěli k celkovému výtěžku a dorovnali ho na částku 10 tis. Kč, které spolu se zástupci studentské firmy a hvězdami hokejového týmu předali o Vánocích zástupcům Dětského domova ve Znojmě.