Přijímací řízení

3. kolo přijímacího řízení 2017-2018
termín odevzdání přihlášek do 20. 7. 2017
výsledky 3. kola PŘ 25. 7. 2017

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2017-2018:


NÁSTAVBOVÉ DÁLKOVÉ STUDIUM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

žáci přijatí od 1. 9. 2017 nebudou konat povinnou maturitní zkoušku z matematiky


2. kolo přijímacího řízení
Výsledky 2. kola přijímacího řízení
 
Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2017-2018:


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. kolo

obory s maturitní zkouškou

Uchazeči, kteří nejsou uvedeni na tomto seznamu, nebyli přijati ke studiu z důvodu naplněné kapacity oboru.

obory s výučním listem


Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2017-2018 (1. kolo):


Obecné informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018


Nabídka vzdělávání pro školní rok 2017/2018
Učební plány všech oborů pro školní rok 2017/2018

Zkrácené studium – podmínky přijetí
Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání


Informace o přijímacím řízení na stránkách MŠMT

Informace o přijímacím řízení na stránkách CERMAT